ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

การตรวจคัดกรอง

ตรวจคัดกรองด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือทางการแพทย์ที่ลำสมัย และมีประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐานสากล

การวินิจฉัยและการรักษาที่รวดเร็วถูกต้อง

มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง พร้อมทีมแพทย์จากหลายสาขา ร่วมกำหนดแผนการรักษาที่ดีที่สุดและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

ดูแลสุขภาพร่างการและสถาวะจิตใจผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

ก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา และหลังการรักษาตลอดจนมีห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

เปิดให้บริการรักษาโรคมะเร็งทุกชนิด

มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง พร้อมทีมแพทย์จากหลายสาขา ร่วมกำหนดแผนการรักษาที่ดีที่สุดและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center

มุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็ง

CHG Cancer Center นับเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในการตรวจคัดกรอง การรักษาที่รวดเร็วต่อเนื่องและครบวงจร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก, ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งต่อมลูกหมาก, ฝังแร่, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ

ศูนย์ฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก

รอบรู้โรคมะเร็ง

ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง | โดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ

แพทย์มะเร็งจุฬารัตน์
และแพทย์สาขา

แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยาในสาขาต่างๆ ทำงานร่วมกับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคซึ่งมีความซับซ้อน ตลอดจนให้บริการทางด้านคำปรึกษา การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร ด้วยทีมสหสาขาเพื่อการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ เภสัชกร, พยาบาล, ทีมกายภาพบำบัด, นักโภชนาการ, นักจิตวิทยา เป็นต้น.

การรักษามะเร็ง, เคมีบำบัด, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาดได้, มะเร็งรักษาได้, รักษา, คีโม, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ชีวารักษ์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ
thTH
X