ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง

ปัจจัยภายใน ได้แก่ อายุเพิ่มขึ้น การอักเสบแบบเรื้อรัง ถูกกระตุ้นจากฮอร์โมน ยากดภูมิคุ้มกันบางชนิด โรคอ้วน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แอลกอฮอล์ เชื้อก่อโรค อาหาร การได้รับรังสี แสงแดด บุหรี่
Read More

การรักษาโรคมะเร็งมีการรักษาแบบใดบ้าง

การรักษาโรคมะเร็ง ทีมแพทย์จะใช้ระยะของโรคมะเร็งมนการทำนายโอกาสที่จะลับมาเป็นซ้ำ โอกาสในการรักษาให้หายขาด และใช้ในการพิจารณาวางแผนในการรักษาโรค
Read More

ยาภูมิคุ้มกันบำบัดคืออะไร

ในร่างการของเรามีกลไกการทำงานของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ยาภูมิคุ้มกันบำบัดจะเข้าไปเสริมเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยออกฤทธิ์ยับยั้งกลไกที่กดระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีและกำจัดเซลล์มะเร็งได้ตามกลไกธรรมชาติ
Read More

ระยะของมะเร็งกับโอกาสรอดชีวิต

อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะยิ่งมากโอกาสกลับมาเป็นซ้ำก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น โอกาสรอดชีวิตก็จะยิ่งลดลง ในผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 1 - 3
Read More
thTH
X