ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, Microwave ablation, MWA, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งตับด้วย Microwave ablation

Microwave ablation (MWA) คือการรักษาที่ทำลายเนื้องอกในตับโดยไม่ต้องเอาออก เทคนิคเหล่านี้สามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกขนาดเล็กเพียงไม่กี่ก้อน และเมื่อการผ่าตัดไม่ใช่ทางเลือกที่ดี (มักเป็นเพราะสุขภาพไม่ดีหรือการทำงานของตับลดลง) มีโอกาสรักษามะเร็งได้น้อยกว่าการผ่าตัด แต่ก็ยังมีประโยชน์มากสำหรับบางคน การรักษาเหล่านี้บางครั้งอาจใช้ในผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายตับ
Read More
CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

หลักการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

ตัวเลือกการรักษาและคำแนะนำการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงชนิดและระยะของมะเร็ง ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และความชอบของผู้ป่วยและสุขภาพโดยรวม "การตัดสินใจร่วมกัน" คือ การที่คุณและแพทย์ทำงานร่วมกันเพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะกับเป้าหมายในการดูแลของคุณ การตัดสินใจร่วมกันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากเนื่องจากมีทางเลือกในการรักษาที่แตกต่างกัน เนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่จะพบได้ในระยะเริ่มแรกซึ่งมีการเจริญเติบโตช้า คุณจึงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการตัดสินใจในการรักษา ในช่วงเวลานี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของทางเลือกการรักษาทั้งหมดของคุณ และเวลาที่ควรเริ่มการรักษา
Read More
การรักษา, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะ, รักษา, รักษามะเร็งตับ, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคตับแข็ง, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับโดยทีมแพทย์ Multidisciplinary Team (MDT)

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เรียกว่าทีมสหสาขาวิชาชีพ (MDT) จะประชุมทำงานกันเพื่อวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับของคุณ
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งลำไส้, มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะลุกลาม, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม

หากมะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นในร่างกายจากจุดเริ่มต้น แพทย์เรียกว่ามะเร็งระยะลุกลาม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างไกล เช่น ตับ ปอด ต่อมน้ำเหลือง รังไข่ และเนื้อเยื่อที่เรียกว่าเยื่อบุช่องท้องซึ่งเป็นแนวช่องท้อง
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ผ่าตัด, ผ่าตัดมะเร็งเต้านม, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, สร้างเนื้อเยื่อ, สร้างเนื้อเยื่อใหม่, เคมีบำบัด, เต้านมเทียม, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การผ่าตัดมะเร็งเต้านม ประเภทเต้านมเทียมและการสร้างเนื้อเยื่อใหม่

เป็นการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม ซึ่งจะใช้วิธีทางศัลยกรรมตกแต่งเข้ามาช่วยในการตัดเอาก้อนเนื้อร้ายออก โดยไม่จำเป็นต้องตัดเต้านมออกทั้งหมด ผู้หญิงมักจะสามารถเก็บหัวนมไว้ได้ ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องสร้างเต้านมใหม่ โดยแพทย์จะออกแบบบาดแผล และประเมินปริมาณเนื้อเยื่อเต้านมบริเวณที่จะผ่าตัดออก เพื่อป้องกันไม่ให้เต้านมเกิดการเสียรูปทรง หรือบิดเบี้ยวหลังผ่าตัด ซึ่งการตรวจพบมะเร็งในระยะแรก ๆ สามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได้
Read More
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก, ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก

ฝังแร่ทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคของผู้ชายที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 พบได้มากถึง 1 ใน 6 ของผู้ชายที่สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มะเร็งต่อมลูกหมากมักจะไม่แสดงอาการ แต่จะทราบได้จากการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA สาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่ทราบอย่างแน่ชัด
Read More

ทำความรู้จักมะเร็งปอด

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลก โรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มโรคมะเร็ง (โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง) มีอัตราส่วนระหว่างการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 0.87 % สำหรับในประเทศไทย มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และเป็นอันดับสูงสุดเป็นอันดับต้นๆ รองจากมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมในเพศหญิง
Read More
มะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์ของปากมดลูก ปากมดลูกคือปลายส่วนล่างที่แคบของมดลูก ปากมดลูกเชื่อมต่อมดลูกกับช่องคลอด มะเร็งปากมดลูกมักจะพัฒนาอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป ก่อนที่มะเร็งจะปรากฏที่ปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเกิดจากอะไร

มะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์ของปากมดลูก ปากมดลูกคือปลายส่วนล่างที่แคบของมดลูก ปากมดลูกเชื่อมต่อมดลูกกับช่องคลอด มะเร็งปากมดลูกมักจะพัฒนาอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป ก่อนที่มะเร็งจะปรากฏที่ปากมดลูก เซลล์ของปากมดลูกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า dysplasia ซึ่ง เซลล์ ที่ผิดปกติจะเริ่มปรากฏในเนื้อเยื่อ ปาก มดลูก เมื่อเวลาผ่านไป ถ้าไม่ถูกทำลายหรือเอาออก เซลล์ที่ผิดปกติอาจกลายเป็นเซลล์มะเร็ง และเริ่มเติบโตและแพร่กระจายลึกเข้าไปในปากมดลูกและบริเวณรอบๆ
Read More

สาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่เริ่มต้นเมื่อเซลล์ปกติที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เริ่มเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สามารถควบคุมได้ ในที่สุดเซลล์เหล่านี้จะก่อตัวเป็นเนื้องอก
Read More
thTH
X