ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์
CHG Cancer Center

เกี่ยวกับศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer center และการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากล

ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer center นับเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในการตรวจคัดกรอง การรักษาที่รวดเร็วต่อเนื่องและครบวงจร ตั้งอยู่ที่ 88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เบอร์ติดต่อ 0638166058

ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center
ความพร้อมในการรักษามะเร็ง วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer center รักษามะเร็งโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาตรงจุดเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงประสิทธิผลในการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงสุด หากตรวจพบมะเร็งในระยะแรกสามารเพิ่มโอกาสในการหายจากโรคมะเร็ง โดยจะมีการ ตรวจคัดกรองด้วยเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย และมีประสิทธิภาพสูงได้มาตรฐานระดับสากล ตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง พร้อมทีมแพทย์จากหลายสาขาร่วมกำหนดแผนการรักษาที่ดีที่สุด และเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย เพราะเวลาทุกวินาทีมีค่าและเป็นตัวตัดสินเลยว่าจะรักษาหายหรือไม่ ดูแลสุขภาพร่างกายและสภาวะจิตใจของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ทั้งก่อนการรักษา ระหว่างการรักษา และหลังการรักษา ตลอดจนมีห้องปฏิบัตการ (Lab) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เปิดให้การรักษามะเร็งทุกชนิด ด้วยวิธีการฉายแสง การให้ยาเคมี และการรักษาในรูปแบบการใช้ ยามุ่งเป้า (Targeted therapy) ยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) สำหรับประชาชนแบบครบวงจร

รักษามะเร็งโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาตรงจุดเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงประสิทธิผลในการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงสุด เราให้การรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด

การดูแลรักษาโรคมะเร็ง

การผ่าตัด

• การผ่าตัดก้อนมะเร็งที่ตับ (Hepatectomy)
• การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบตัดเต้านมทิ้งออกทั้งหมด (Mastectomy)
การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้านม (Breast conserving surgery)
• การผ่าตัดมะเร็งปากมดลูก (Radical Hysterectomy)
• การผ่าตัดทรวงอกผ่านการส่องกล้อง (VATS)
การผ่าตัดมะเร็งเต้านมร่วมกับการเสริมสร้างเต้านมใหม่ (Breast reconstruction)

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

ศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก

ศูนย์รังสีรักษา, รังสีรักษา, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ

ศูนย์รังสีรักษา

Radiation Therapy Center
เบอร์ติดต่อ 0-2033-2900 ต่อ 4111
ทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8:00 - 19:00 น
เวชศาสตร์นิวเคลียร์, รังสีแพทย์, มะเร็งวิทยา, nuclear medicine, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

Nuclear Medicine
เบอร์ติดต่อ 020332900 ต่อ 4139
หรือ 0638166873


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก, ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งต่อมลูกหมาก, ฝังแร่, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ

ศูนย์ฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก

Low Dose Rate Brachytherapy
เบอร์ติดต่อ 0917706639ติดต่อเพื่อพูดคุยกับเรา
เกี่ยวกับการรักษา

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม หรือต้องการนัดหมายเข้ารับบริการ สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

thTH
X