ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ให้บริการทั้งด้านวินิจฉัยและรักษาโรค โดยใช้สารเภสัชรังสีชนิด ต่าง ๆ ตามความเหมาะกับอวัยวะที่ต้องการตรวจ โดยทีมรังสีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา


ด้านวินิจฉัยโรค เป็นการประเมินระยะของโรค วางแผนการรักษาก่อนฉายแสง ประเมินผลการรักษา และติดตามการกลับเป็นซ้ำของมะเร็ง รวมไปถึงประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาบางชนิด ด้วยสเปคซีที SPECT/CT


ด้านการรักษา ใช้สารเภสัชรังสีรักษาโรคมะเร็งบางชนิดได้ เช่น มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งตับบางชนิด และยังสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดที่กระดูกจากการกระจายของโรคมะเร็งบางชนิดได้  ช่วยลดการกลับเป็นซ้ำ ลดการแพร่กระจ่าย และเพิ่มอัตราการรอดชีวิต 

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

ศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

การดูแลรักษาโรคมะเร็ง

การผ่าตัด

• การผ่าตัดก้อนมะเร็งที่ตับ (Hepatectomy)
• การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบตัดเต้านมทิ้งออกทั้งหมด (Mastectomy)
• การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้านม (Breast conserving surgery)
• การผ่าตัดมะเร็งปากมดลูก (Radical Hysterectomy)
• การผ่าตัดทรวงอกผ่านการส่องกล้อง (VATS)
• การผ่าตัดมะเร็งเต้านมร่วมกับการเสริมสร้างเต้านมใหม่ (Breast reconstruction)

รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology)

• การทำลายก้อนมะเร็งที่ตับด้วยการให้ยาเคมีเฉพาะจุด (TACE: Trans Arterial Chemo Embolization)
• การรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency ablation : RFA)
• การรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Tumor Ablation)
• การทำลายก้อนมะเร็งด้วยการจี้เย็น (Cryoablatio

​การรักษาด้วยยา

• การให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy Drug Administration)
• การรักษามะเร็งด้วยยาตรงเป้า (Targeted therapy)
• การรักษาโดยยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

การฉายแสงรักษามะเร็ง

• การฉายรังสี 3 มิติ หรือ Three Dimensional Conformal Radiotherapy หรือ 3D CRT​
• ฉายรังสีแบบ IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy
• ฉายรังสีแบบ VMAT (Volumetric Intensity Modulated Arc Therapy)

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

• รักษาด้วยรังสีไอโอดีน (I-131)
thTH
X