ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

ศูนย์รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
ด้วยการฝังแร่ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 ขณะนี้ฝังแร่ให้กับคนไทยไปแล้วกว่า 200 ราย โดย อาจารย์นายแพทย์วิรุณ โทณะวณิก อเมริกันบอร์ด ด้านรังสีรักษา และ เป็นแพทย์ไทยคนเดียวที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

ปัจจุบันท่านทำงานที่ Helen F Graham Cancer Center of Christiana Care Health System รัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประสบการณ์รักษาผู้ป่วย มะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วยการฝังแร่คนอเมริกันมากกว่า 3,000 รายจนถึงปัจจุบันและเป็นหมอไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและยังได้รับการยกย่องในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นแพทย์ที่มีความสามารถเยี่ยมยอด (Top Doctor) ชำนาญด้านการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยไม่ต้องผ่าตัด

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่, ฝังแร่, มะเร็งต่อมลูกหมาก, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ

         เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีแพทย์ที่มีประสบการณ์มากพอที่จะรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังแร่ ฝ่ายบริหารจึงได้เรียนเชิญ ท่านอาจารย์วิรุณ โทณะวณิก มาร่วมก่อตั้งศูนย์รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังแร่โดยไม่ต้องผ่าตัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการรักษาสะดวกขึ้น ไม่ต้องไปรักษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แถมยังประหยัดกว่า

ศูนย์ฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่ เป็นทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันแบบผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องฉายแสง ไม่มีบาดแผลมาก ที่สำคัญคือ ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศ และผลต่อการกลั้นปัสสาวะหรือการขับถ่ายน้อยมาก เพราะการฝังเม็ดแร่ก็เพื่อเป็นต้นกำเนิดของรังสีที่แผ่ออกมาทำลายเซลล์มะเร็งในต่อมลูกหมาก โดยไม่กระทบกระเทือนอวัยวะใกล้เคียง ความเสี่ยงที่จะมีอาการแทรกซ้อนต่างๆ จึงไม่เกิดขึ้น โดย นพ.วิรุณ โทณะวณิก แพทย์อาวุโสด้านการฝังแร่เพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ประจำอยู่ที่ศูนย์รักษามะเร็งด้วยรังสีของคริสติน่าแคร์ มลรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา ผู้ได้ชื่อว่าเป็นรังสีแพทย์รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังแร่ที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ด้วยความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การฝังแร่มากว่า 17 ปี คนไข้เข้ารับการรักษามากกว่า 4,000 รายทั่วโลก

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่ เป็นทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันแบบผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องฉายแสง ไม่มีบาดแผลมาก ที่สำคัญคือ ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศน้อยมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากรักษาด้วยวิธีฝังแร่ไม่ต้องผ่าตัด ฟื้นตัวเร็ว ปลอดภัย ผลแทรกซ้อนน้อย

ศูนย์รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ด้านรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังแร่”

มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นโรคร้ายที่เกิดกับเพศชาย ในประเทศไทยพบเป็นอันดับที่ 4 ของโรคมะเร็งทั้งหมด ส่วนในอเมริกาพบเป็นอันดับ 1

 

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

ปัจจัยเสี่ยง ระยะแรก ข้อดีของการฝังแร่เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีผ่าตัด

  - สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

   - ภาวะสิ่งแวดล้อม

   - อาหารไขมันสูง

   - โรคอ้วน

   - และพันธุกรรม

มะเร็งยังไม่รุกรามรักษาได้หลายแบบเช่น การผ่าตัด หรือวิธีฝังแร่โดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งคนอเมริกันนิยมเลือกวิธีนี้มากที่สุด เพราะไม่ต้องผ่าตัดไม่มีแผล ฟื้นตัวเร็ว ไม่ต้องเสี่ยงภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

1.ผลลัพธ์เหมือนกัน

2.ผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด 

3.ฟื้นตัวเร็วนอนโรงพยาบาล 2 วัน

4.ภาวะแทรกซ้อนน้อย

5.ควบคุมปัสสาวะได้ปกติ

6.ที่สำคัญไม่มีผลต่อสมรรถนะทางเพศ

 

การตัดต่อมลูกหมากเสี่ยงกับการสูญเสียสมรถภาพทางเพศเกือบ 100% เพราะจะทำลายเส้นประสาทรอบๆ ต่างจากการฝังแร่จะไม่เป็นอันตรายต่อเส้นประสาทรอบต่อมลูกหมากที่ควบคุมการแข็งตัวขององคชาติ

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่ เป็นทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันแบบผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องฉายแสง ไม่มีบาดแผลมาก ที่สำคัญคือ ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศน้อยมาก

การดูแลรักษาโรคมะเร็ง

การผ่าตัด

• การผ่าตัดก้อนมะเร็งที่ตับ (Hepatectomy)
• การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบตัดเต้านมทิ้งออกทั้งหมด (Mastectomy)
• การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้านม (Breast conserving surgery)
• การผ่าตัดมะเร็งปากมดลูก (Radical Hysterectomy)
• การผ่าตัดทรวงอกผ่านการส่องกล้อง (VATS)
• การผ่าตัดมะเร็งเต้านมร่วมกับการเสริมสร้างเต้านมใหม่ (Breast reconstruction)

รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology)

• การทำลายก้อนมะเร็งที่ตับด้วยการให้ยาเคมีเฉพาะจุด (TACE: Trans Arterial Chemo Embolization)
• การรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency ablation : RFA)
• การรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Tumor Ablation)
• การทำลายก้อนมะเร็งด้วยการจี้เย็น (Cryoablatio

​การรักษาด้วยยา

• การให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy Drug Administration)
• การรักษามะเร็งด้วยยาตรงเป้า (Targeted therapy)
• การรักษาโดยยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

การฉายแสงรักษามะเร็ง

• การฉายรังสี 3 มิติ หรือ Three Dimensional Conformal Radiotherapy หรือ 3D CRT​
• ฉายรังสีแบบ IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy
• ฉายรังสีแบบ VMAT (Volumetric Intensity Modulated Arc Therapy)

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

• รักษาด้วยรังสีไอโอดีน (I-131)
thTH
X