ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การฟื้นฟู, การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ผู้ป่วย, ผู้ป่วยโรคมะเร็ง, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การฟื้นฟู และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การฟื้นฟูสมรรถภาพดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถช่วยให้คุณควบคุมชีวิตหลายๆ ด้านได้อีกครั้งในระหว่างและหลังการรักษาโรคมะเร็ง
Read More
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก, ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก

ฝังแร่ทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคของผู้ชายที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 พบได้มากถึง 1 ใน 6 ของผู้ชายที่สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มะเร็งต่อมลูกหมากมักจะไม่แสดงอาการ แต่จะทราบได้จากการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA สาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่ทราบอย่างแน่ชัด
Read More

ทำความรู้จักมะเร็งปอด

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลก โรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มโรคมะเร็ง (โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง) มีอัตราส่วนระหว่างการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 0.87 % สำหรับในประเทศไทย มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และเป็นอันดับสูงสุดเป็นอันดับต้นๆ รองจากมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมในเพศหญิง
Read More
มะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์ของปากมดลูก ปากมดลูกคือปลายส่วนล่างที่แคบของมดลูก ปากมดลูกเชื่อมต่อมดลูกกับช่องคลอด มะเร็งปากมดลูกมักจะพัฒนาอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป ก่อนที่มะเร็งจะปรากฏที่ปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเกิดจากอะไร

มะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์ของปากมดลูก ปากมดลูกคือปลายส่วนล่างที่แคบของมดลูก ปากมดลูกเชื่อมต่อมดลูกกับช่องคลอด มะเร็งปากมดลูกมักจะพัฒนาอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป ก่อนที่มะเร็งจะปรากฏที่ปากมดลูก เซลล์ของปากมดลูกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า dysplasia ซึ่ง เซลล์ ที่ผิดปกติจะเริ่มปรากฏในเนื้อเยื่อ ปาก มดลูก เมื่อเวลาผ่านไป ถ้าไม่ถูกทำลายหรือเอาออก เซลล์ที่ผิดปกติอาจกลายเป็นเซลล์มะเร็ง และเริ่มเติบโตและแพร่กระจายลึกเข้าไปในปากมดลูกและบริเวณรอบๆ
Read More

สาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่เริ่มต้นเมื่อเซลล์ปกติที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เริ่มเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สามารถควบคุมได้ ในที่สุดเซลล์เหล่านี้จะก่อตัวเป็นเนื้องอก
Read More
มะเร็งหลอดอาหาร, หลอดอาหาร, การรักษามะเร็ง, เคมีบำบัด, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาดได้, มะเร็งรักษาได้, รักษา, คีโม, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ชีวารักษ์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ

มะเร็งหลอดอาหาร การรักษาและป้องกันด้วยวิธีที่เหมาะสม

มะเร็งหลอดอาหารเกิดขึ้นในหลอดอาหารซึ่งเป็นท่อที่เชื่อมต่อลำคอกับกระเพาะอาหาร เนื้องอกเกิดขึ้นในเยื่อเมือกซึ่งเป็นเยื่อบุชั้นในของหลอดอาหาร
Read More

การตรวจเต้านมป้องกันมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม หมายถึง เนื้องอกมะเร็งที่เกิดการแบ่งตัวอย่างผิดปกติบริเวณของเซลล์เต้านมในตำแหน่งหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปเซลล์มะเร็งจะเริ่มกินเนื้อเยื้อเต้านมปกติข้างเคียง และกระจายไปบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ช่วยกรองสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, น้ำหนักเกิน, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, สัญญาณเตือนมะเร็ง, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

น้ำหนักเกิน: สัญญาณเตือนมะเร็งที่ไม่ควรมองข้าม

โรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลายชนิด การศึกษาวิจัยเชื่อมโยงระหว่างโรคอ้วนและมะเร็งพบว่า น้ำหนักตัวมากเกินไปหรือเป็นโรคอ้วนมีโอกาสสูง
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, พฤติกรรม, พฤติกรรมเสี่ยงมะเร็ง, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, เสี่ยงมะเร็ง, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

พฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยงมะเร็ง

มะเร็งเป็นหนึ่งในโรคที่หลายคนกลัวและวิตกกังวล แต่ความจริงแล้วบางปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้อาจมีส่วนสำคัญในการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คำถามยอดฮิต, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

คำถามยอดฮิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่คุณต้องรู้

เนื้อสัตว์และเนื้อแดงเร่งมะเร็งจริงหรือ, เป็นมะเร็งให้กินแต่เนื้อปลา งดเนื้อสัตว์ งดนมวัว งดไข่เพราะเป็นของแสลง, ไขมันสัตว์เร่งมะเร็งจริงหรือ
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ฉายรังสี, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งท่อน้ำดี, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การฉายรังสีรักษามะเร็งท่อน้ำดี

การฉายรังสีเป็นหนึ่งในวิธีการหลักที่ใช้ในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้รังสีพลังงานสูงเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
Read More
CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งท่อน้ำดี, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma) เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในท่อน้ำดีซึ่งเป็นท่อที่นำน้ำดีจากตับไปยังลำไส้เล็ก การรักษามะเร็งท่อน้ำดีสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขนาด การแพร่กระจาย และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย มาดูกันว่ามีวิธีการรักษาใดบ้างที่ใช้ในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Read More
CHG Cancer Center, การบำบัด, การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ภูมิคุ้มกัน, ภูมิคุ้มกันบำบัด, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษามะเร็ง, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

รักษามะเร็งด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันตัวเอง

การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy) เป็นวิธีการรักษาที่กระตุ้นหรือปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถตรวจจับและทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Read More
CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คอหอย, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งช่องปาก, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งช่องปากและคอหอย

การรักษามะเร็งในปากและลำคออาจส่งผลต่อวิธีการกิน การมอง และการหายใจของคุณ ทีมดูแลมะเร็งจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อจำกัดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้การรักษาที่ดีที่สุด
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, น้ำขาว, น้ำแดง, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, ยาเคมีบำบัด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, เต้านม, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

ยาเคมีบำบัดมะเร็งเต้านมน้ำแดง น้ำขาว

การให้เคมีบำบัดซึ่งมีฤทธิ์ทำลายหรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้อร้าย บางครั้งอาจมีผลทำให้เซลล์ปกติของร่างกายถูกทำลาย ส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปากอักเสบ เบื่ออาหาร ภูมิต้านทานต่ำ ท้องเสีย ผมร่วง ซึ่งอาการเหล่านี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของยา สภาวะความแข็งแรงของร่างกาย รวมถึงความพร้อมทางด้านจิตใจของผู้ป่วย
Read More
CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรังไข่, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รังไข่, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งรังไข่

ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่ามะเร็งรังไข่เริ่มต้นที่รังไข่เท่านั้น แต่หลักฐานล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามะเร็งรังไข่จำนวนมากอาจเริ่มต้นในเซลล์ที่อยู่ปลายสุดของท่อนำไข่
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ผู้หญิง, ภัยร้าย, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรังไข่, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

มะเร็งรังไข่ ภัยร้ายที่ผู้หญิงควรรู้

ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่ามะเร็งรังไข่เริ่มต้นที่รังไข่เท่านั้น แต่หลักฐานล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามะเร็งรังไข่จำนวนมากอาจเริ่มต้นในเซลล์ที่อยู่ปลายสุดของท่อนำไข่
Read More
thTH
X