ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

ผ่าตัดมะเร็ง, มะเร็งเต้านม, ผ่าตัดแบบสงวนเต้า, ผ่าตัดมะเร็งเต้านม

การผ่าตัดมะเร็งเต้านม

แบบการผ่าตัดแบบสงวนเต้า

การผ่าตัดมะเร็งเต้านม แบบการผ่าตัดแบบสงวนเต้า (Breast conserving surgery: BCS) คืออะไร?

การผ่าตัดแบบสงวนเต้า (BCS) อาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการรักษามะเร็งเต้านม บางครั้งเรียกว่า lumpectomy หรือการผ่าตัดมะเร็งเต้านมบางส่วน

เนื่องด้วย การผ่าตัดแบบสงวนเต้าจะทำการผ่าตัดเอาเฉพาะส่วนของเต้านมที่เป็นมะเร็งออกเท่านั้นโดยก้อนมะเร็งและเนื้อเยื่อเต้านมบางส่วนรอบๆก้อนจะถูกเอาออกการตัดเต้านมออกจะขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนมะเร็งและตำแหน่งของก้อนมะเร็ง

ศัลยแพทย์อาจเลาะต่อมน้ำเหลืองใต้แขนบางส่วนออกเพื่อดูว่ามะเร็งแพร่กระจายไปหรือไม่เพราะมะเร็งเต้านมมักแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณนี้จากนั้นจึงแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายเปรียบเทียบง่ายๆว่าต่อมน้ำเหลืองบริเวณใต้แขนคือประตูทางออกของมะเร็งเต้านมไปที่ร่างกายส่วนอื่นๆนั่นเอง

หลังการผ่าตัดแบบสงวนเต้าผู้ป่วยควรได้รับการฉายแสงรังสีรักษาร่วมด้วยเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่อาจไม่ได้ถูกกำจัดออกระหว่างการผ่าตัดในบางกรณีจะได้รับเคมีบำบัดและการฉายรังสีหลังผ่าตัดแบบสงวนเต้า

ใครสามารถรับการผ่าตัดแบบสงวนเต้าได้บ้าง

ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีก้อนมะเร็งขนาดเล็กและเป็นจำกัดอยู่เพียง 1 บริเวณของเต้านม

เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก

เราอาจกังวลใจว่าการผ่าตัดแบบนี้อาจทำให้มะเร็งมีโอกาสกลับมาเป็นอีกแต่การผ่าตัดแบบสงวนเต้านมก็ให้ผลลัพธ์ได้เช่นเดียวกับการผ่าตัดเอาเต้านมทั้งหมดออก (mastectomy) มีการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดแบบสงวนเต้านม ตามด้วยการฉายรังสีมีอัตราการรอดชีวิตในระยะยาวใกล้เคียงกับที่ได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบการผ่าตัดเอาเต้านมทั้งหมดออก (mastectomy)

ผ่าตัดมะเร็ง, มะเร็งเต้านม, ผ่าตัดแบบสงวนเต้า, ผ่าตัดมะเร็งเต้านม
อาการแทรกซ้อนและผลข้างเคียงของการผ่าตัดแบบสงวนเต้า

     เต้านมบวมในระยะสั้น (ชั่วคราว)

     การเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของเต้านม

     ความแข็งเนื่องจากเนื้อเยื่อแผลเป็นที่สามารถเกิดขึ้นบริเวณแผลได้

     บาดแผลติดเชื้อหรือมีเลือดออก

     อาการบวม (lymphedema) ที่แขน หากตัดต่อมน้ำเหลืองออก

การผ่าตัดเสริมเต้านมหลังการผ่าตัดแบบสงวนเต้า (Reconstructive surgery after breast-conserving surgery)

นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรปรึกษาศัลยแพทย์ก่อนการผ่าตัดว่าเมื่อผ่าตัดแล้วเต้านมจะมีลักษณะอย่างไรในกรณีที่เต้านมที่ผ่าตัดอาจมีขนาดที่แตกต่างกันศัลยแพทย์อาจพิจารณาการผ่าตัดเสริมเต้านมร่วมด้วยเช่นการใช้แผ่นผิวหนังหรือไขมันของผู้ป่วยเพื่อให้ขนาดเต้านม 2 ข้างมีลักษณะใกล้เคียงกัน

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X