ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ถุงน้ำดี, ป้องกัน, มะเร็ง, มะเร็งถุงน้ำดี, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

มะเร็งถุงน้ำดีสามารถป้องกันได้หรือไม่ ?

Can Gallbladder Cancer Be Prevented ?

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับมะเร็งถุงน้ำดี เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ และข้อบกพร่องของท่อน้ำดี อยู่นอกเหนือการควบคุม แต่มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของคุณได้ ไม่มีวิธีใดที่จะป้องกันมะเร็งถุงน้ำดีส่วนใหญ่ได้

การลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งถุงน้ำดี
  1. ควบคุมน้ำหนักรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
  2. ออกกำลังกาย และจำกัดเวลาที่คุณใช้ในการนั่งหรือนอนราบ
  3. ปฏิบัติตามรูปแบบการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งรวมถึงผลไม้ ผัก และธัญพืชเต็มเมล็ด
  4. จำกัด หรือหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์สีแดงและแปรรูป
  5. เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล และอาหารแปรรูปสูง
  6. เป็นการดีที่สุดที่จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หากคุณดื่มให้ดื่มไม่เกิน 1 แก้วต่อวันสำหรับผู้หญิง หรือ 2 แก้วต่อวันสำหรับผู้ชาย

เนื่องจากนิ่วในถุงน้ำดีเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ การกำจัดถุงน้ำดีของทุกคนที่เป็นโรคนิ่วอาจป้องกันมะเร็งหลายชนิดได้ แต่นิ่วในถุงน้ำดีเป็นเรื่องธรรมดามากและมะเร็งถุงน้ำดีก็พบได้ค่อนข้างน้อย แม้แต่ในผู้ที่เป็นโรคนิ่วก็ตาม แพทย์ส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้ผู้ที่เป็นโรคนิ่วเอาถุงน้ำดีออก เว้นแต่นิ่วจะทำให้เกิดปัญหา เนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่ ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดอาจไม่สมดุลกับผลประโยชน์ที่เป็นไปได้ ถึงกระนั้น แพทย์บางคนอาจแนะนำให้ถอดถุงน้ำดีออกหากโรคนิ่วในถุงน้ำดีที่เรื้อรังส่งผลให้มีถุงน้ำดีชนิด porcelain gallbladder

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ถุงน้ำดี, ป้องกัน, มะเร็ง, มะเร็งถุงน้ำดี, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X