ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

MDT, การรักษา, มะเร็ง, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะ, รักษา, รักษามะเร็งตับ, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, สหสาขาวิชาชีพ, เคมีบำบัด, โรคตับแข็ง, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารโดยทีมแพทย์ Multidisciplinary Team (MDT)

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ

ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ทีมผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าทีมสหสาขาวิชาชีพ (MDT) จะประชุมกันเพื่อวางแผนการรักษาของคุณ

Multidisciplinary team (MDT) for oesophageal cancer อาจรวมถึง:

  1. ศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านมะเร็งหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร
  2. ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาซึ่งเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและเคมีบำบัด
  3. แพทย์ระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยและรักษาปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
  4. พยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ข้อมูลและความช่วยเหลือแก่คุณได้
  5. นักโภชนาการที่สามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้หากคุณมีปัญหาในการรับประทานอาหาร ดื่มสุรา หรือลดน้ำหนัก
  6. นักบำบัดการพูดและภาษา (SLT) ซึ่งสามารถช่วยในการกลืนลำบาก
  7. แพทย์หรือพยาบาลดูแลแบบประคับประคองที่เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาการ
  8. นักกายภาพบำบัดซึ่งจะช่วยเหลือหากคุณมีปัญหาในการเคลื่อนย้าย
  9. นักกิจกรรมบำบัดที่ทำให้แน่ใจว่าคุณปลอดภัยและสบายใจเมื่ออยู่ที่บ้าน พวกเขาสามารถแนะนำและจัดเตรียมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ให้กับบ้านของคุณได้
  10. นักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษาที่สามารถพูดคุยกับคุณเพื่อช่วยคุณแยกแยะความรู้สึกและหาวิธีจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้น
MDT, การรักษา, มะเร็ง, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะ, รักษา, รักษามะเร็งตับ, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, สหสาขาวิชาชีพ, เคมีบำบัด, โรคตับแข็ง, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

หลังจากการประชุม Multidisciplinary team (MDT) แพทย์โรคมะเร็งมะเร็งหลอดอาหาร หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษามะเร็งหลอดอาหารของคุณ คุณสามารถตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้ ซึ่งในอดีตการรักษาโรคมะเร็ง 1 คน จะมีแพทย์เจ้าของไข้เพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่ในการตรวจ วินิจฉัย และวางแผนการรักษามะเร็งหลอดอาหาร แต่ปัจจุบันด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมาก จึงมีการรักษาโรคมะเร็งด้วยระบบ Multidisciplinary Team (MDT Cancer) การดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชาชีพเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานที่โดดเด่น จะเป็นผู้วางแผนรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร ที่กำหนดให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการรักษาและมีโจทย์เป็นความต้องการของผู้ป่วย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพที่ผู้ป่วยควรได้รับจากการรักษา

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X