ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อเซลล์ที่ผิดปกติเติบโตในปอดอย่างควบคุมไม่ได้ เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอาจทำให้เกิดอันตรายและเสียชีวิตได้
Read More
มะเร็งปอด, ไอเรื้อรัง, อาการไอ, อาการเจ็บหน้าอก, หายใจลำบาก, การผ่าตัด, รังสีรักษา, เคมีบำบัด, การฉายรังสี

ไอเรื้อรังระวังเสี่ยงเป็น “มะเร็งปอด” จริงหรือไม่ ?

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อเซลล์ที่ผิดปกติเติบโตในปอดอย่างควบคุมไม่ได้ เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอาจทำให้เกิดอันตรายและเสียชีวิตได้
Read More

ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง

ปัจจัยภายใน ได้แก่ อายุเพิ่มขึ้น การอักเสบแบบเรื้อรัง ถูกกระตุ้นจากฮอร์โมน ยากดภูมิคุ้มกันบางชนิด โรคอ้วน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ แอลกอฮอล์ เชื้อก่อโรค อาหาร การได้รับรังสี แสงแดด บุหรี่
Read More

ระยะของมะเร็งกับโอกาสรอดชีวิต

อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะยิ่งมากโอกาสกลับมาเป็นซ้ำก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น โอกาสรอดชีวิตก็จะยิ่งลดลง ในผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 1 - 3
Read More

รู้จัก “โรคมะเร็ง” ภัยร้ายที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ

รู้ไหมว่า… ว่าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) โรคมะเร็งนับเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรโลก หลายคนยังไม่รู้จักโรคนี้ดีพอ จึงไม่คาดคิดว่าอาจเกิดกับตัวเอง วันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคมะเร็งให้กระจ่างมากขึ้น
Read More
thTH
X