ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

4 ระยะ, CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งปากมด, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

มะเร็งปากมดลูกทั้ง 4 ระยะ

มะเร็งปากมดลูกมักจะเกิดในหญิงอายุประมาณ 50 ปี อีกทั้งผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกจำนวนมากจะเป็นผู้หญิงที่แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ตั้งครรภ์เร็ว คลอดบุตรหลายครั้ง และผู้ที่ติดเชื้อไวรัส HPV แต่ช่วงไม่กี่ปีมานี้ โรคมะเร็งปากมดลูกมีแนวโน้มที่จะเกิดกับหญิงที่อายุยังน้อยอีกด้วย
Read More
มะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์ของปากมดลูก ปากมดลูกคือปลายส่วนล่างที่แคบของมดลูก ปากมดลูกเชื่อมต่อมดลูกกับช่องคลอด มะเร็งปากมดลูกมักจะพัฒนาอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป ก่อนที่มะเร็งจะปรากฏที่ปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเกิดจากอะไร

มะเร็งปากมดลูกคือมะเร็งที่เริ่มต้นในเซลล์ของปากมดลูก ปากมดลูกคือปลายส่วนล่างที่แคบของมดลูก ปากมดลูกเชื่อมต่อมดลูกกับช่องคลอด มะเร็งปากมดลูกมักจะพัฒนาอย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป ก่อนที่มะเร็งจะปรากฏที่ปากมดลูก เซลล์ของปากมดลูกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า dysplasia ซึ่ง เซลล์ ที่ผิดปกติจะเริ่มปรากฏในเนื้อเยื่อ ปาก มดลูก เมื่อเวลาผ่านไป ถ้าไม่ถูกทำลายหรือเอาออก เซลล์ที่ผิดปกติอาจกลายเป็นเซลล์มะเร็ง และเริ่มเติบโตและแพร่กระจายลึกเข้าไปในปากมดลูกและบริเวณรอบๆ
Read More
thTH
X