ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, Microwave ablation, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, คลื่นไมโครเวฟ, ความเป็นเลิศ, คีโม, จี้ทำลายก้อนมะเร็ง, จี้ทำลายก้อนมะเร็งตับ, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ทำลายก้อนมะเร็ง, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การจี้ทำลายก้อนมะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ผู้ป่วยมะเร็งตับที่มีก้อนเนื้อร้ายที่ ไม่สามารถผ่าตัดหรือใช้การรักษาหลักตามมาตรฐานได้ การทำลายก้อนมะเร็งโดยใช้คลื่นไมโครเวฟจี้ทำลายให้ผลการรักษาที่ดี
Read More
CHG Cancer Center, Microwave ablation, MWA, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งตับด้วย Microwave ablation

Microwave ablation (MWA) คือการรักษาที่ทำลายเนื้องอกในตับโดยไม่ต้องเอาออก เทคนิคเหล่านี้สามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกขนาดเล็กเพียงไม่กี่ก้อน และเมื่อการผ่าตัดไม่ใช่ทางเลือกที่ดี (มักเป็นเพราะสุขภาพไม่ดีหรือการทำงานของตับลดลง) มีโอกาสรักษามะเร็งได้น้อยกว่าการผ่าตัด แต่ก็ยังมีประโยชน์มากสำหรับบางคน การรักษาเหล่านี้บางครั้งอาจใช้ในผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายตับ
Read More
การรักษา, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะ, รักษา, รักษามะเร็งตับ, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคตับแข็ง, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับโดยทีมแพทย์ Multidisciplinary Team (MDT)

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เรียกว่าทีมสหสาขาวิชาชีพ (MDT) จะประชุมทำงานกันเพื่อวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับของคุณ
Read More
การรักษา, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะ, รักษา, รักษามะเร็งตับ, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคตับแข็ง, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งตับตามระยะ

มักตรวจพบมะเร็งตับได้ยากตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากอาการมักไม่ปรากฏจนกว่าจะเข้าสู่ระยะหลัง เนื้องอกในตับขนาดเล็กนั้นตรวจพบได้ยากในการตรวจร่างกาย
Read More

การรักษามะเร็งตับอ่อนแบบผสมผสานการรักษา โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

การรักษาโรคมะเร็งแพทย์ประเภทต่างๆ ที่เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ มักจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนการดูแลและการรักษาโดยรวมของผู้ป่วยที่ผสมผสานการรักษาประเภทต่างๆ การดูแลแบบประคับประคองโดย ทีมสหสาขาวิชาชีพ
Read More
CHG Cancer Center, TACE, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, หลอดเลือด, เคมีบำบัด, เคมีบำบัดผ่านหลอดเลือด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การทำเคมีบำบัดผ่านหลอดเลือดหรือ TACE

การให้เคมีบำบัดผ่านหลอดเลือดหรือ TACE เป็นการผสมผสานระหว่างการให้เคมีบำบัดเฉพาะที่กับขั้นตอนที่เรียกว่า embolization เพื่อรักษามะเร็ง โดยส่วนใหญ่มักเป็นของตับ
Read More

ขั้นตอนการรักษาด้วย TACE

TACE, การรักษา, การรักษาด้วย TACE, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษามะเร็งตับ, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคตับแข็ง, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3
Read More
การรักษามะเร็งตับด้วย TACE, ,มะเร็งตับ, รักษามะเร็งตับ, TACE, รักษามะเร็ง, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ชีวารักษ์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ

การรักษามะเร็งตับด้วย TACE (Transarterial chemoembolization)

มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก การผ่าตัดตับถือเป็นการรักษาเพื่อการหายสำหรับมะเร็งตับ อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยมะเร็งตับเพียงประมาณ 20% เท่านั้นที่สามารถเข้ารับการผ่าตัด การฉีดเคมีบำบัดเข้าไปในหลอดเลือดที่ไปยังก้อนมะเร็งหรือวิธีที่เรียกว่า TACE
Read More
thTH
X