ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การฉายรังสี, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ฉายรังสี, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งปอด, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การฉายรังสีรักษามะเร็งปอด

การบำบัดด้วยรังสีใช้รังสี พลังงานสูงเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ประเภทของรังสีบำบัดที่ใช้บ่อยที่สุดในการรักษา เรียกว่าการบำบัดด้วยรังสีจากภายนอก (EBRT) เครื่องภายนอกร่างกายมุ่งรังสีไปที่มะเร็ง
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งปอด, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งปอด

มะเร็งปอดเป็นโรคร้ายแรงที่ต้องการการรักษาที่ซับซ้อนและหลากหลาย ขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของโรค รวมถึงสภาพร่างกายของผู้ป่วย ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการรักษามะเร็งปอดที่เป็นที่ยอมรับในทางการแพทย์และแนวทางการรักษาที่ทันสมัย
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ก้าวหน้า, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งปอด, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, ยามุ่งเป้า, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งปอดด้วยยามุ่งเป้า

เรามักพบมะเร็งรังไข่เพียงประมาณ 20% ในระยะเริ่มแรก เมื่อตรวจพบมะเร็งรังไข่ตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้ป่วยประมาณ 94% จะมีชีวิตยืนยาวกว่า 5 ปีหลังการวินิจฉัย
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งปอด, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, สาเหตุ, อันดับที่สอง, เคมีบำบัด, เรดอน, โรคมะเร็ง, โรคมะเร็งปอด, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

เรดอนสาเหตุอันดับที่สองของโรคมะเร็งปอด

เรดอนเป็นก๊าซกัมมันตภาพรังสีไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เกิดตามธรรมชาติจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตภาพรังสี (เช่น ยูเรเนียม) พบได้ในดินและหินในปริมาณที่แตกต่างกันทั่วโลก
Read More

คําแนะนําผู้ป่วยที่ฉายรังสี บริเวณช่องอก ปอด หลอดอาหาร

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างและหลังฉายรังสี การดูแลผิวหนังระหว่างฉายรังสี การดูแลตนเองเมื่อใส่สายยางหรือท่อให้อาหาร อาหารและวิธีการให้อาหารผ่านสายยาง
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ฉายรังสี, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งปอด, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การฉายรังสีสำหรับมะเร็งปอด

การบำบัดด้วยรังสีภายนอก (EBRT) เน้นการแผ่รังสีจากภายนอกร่างกายไปยังมะเร็ง นี่คือประเภทของรังสีบำบัดที่ใช้บ่อยที่สุดในการรักษา NSCLC หรือการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น
Read More
มะเร็งปอด, ไอเรื้อรัง, อาการไอ, อาการเจ็บหน้าอก, หายใจลำบาก, การผ่าตัด, รังสีรักษา, เคมีบำบัด, การฉายรังสี

การรักษามะเร็งปอดระยะแพร่กระจาย

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลก โรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มโรคมะเร็ง (โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง) มีอัตราส่วนระหว่างการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 0.87 % สำหรับในประเทศไทย มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และเป็นอันดับสูงสุดเป็นอันดับต้นๆ รองจากมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมในเพศหญิง
Read More

ทำความรู้จักมะเร็งปอด

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลก โรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มโรคมะเร็ง (โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง) มีอัตราส่วนระหว่างการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 0.87 % สำหรับในประเทศไทย มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และเป็นอันดับสูงสุดเป็นอันดับต้นๆ รองจากมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมในเพศหญิง
Read More
การสูบบุหรี่อาจทำให้เกิดมะเร็งและทำให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับมันได้

สูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับมะเร็งอย่างไร?

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อเซลล์ที่ผิดปกติเติบโตในปอดอย่างควบคุมไม่ได้ เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอาจทำให้เกิดอันตรายและเสียชีวิตได้
Read More
มะเร็งปอด, ไอเรื้อรัง, อาการไอ, อาการเจ็บหน้าอก, หายใจลำบาก, การผ่าตัด, รังสีรักษา, เคมีบำบัด, การฉายรังสี

ไอเรื้อรังระวังเสี่ยงเป็น “มะเร็งปอด” จริงหรือไม่ ?

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อเซลล์ที่ผิดปกติเติบโตในปอดอย่างควบคุมไม่ได้ เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอาจทำให้เกิดอันตรายและเสียชีวิตได้
Read More
thTH
X