ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

ความแตกต่างของยามุ่งเป้า และ ยาเคมีบำบัด

ยามุ่งเป้า ทำลายเซลล์มะเร็งแบบเจาะจงต้องตรวจยีนกลายพันธุ์ตรวจเจอยีนใด ก็เลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับยีนนั้นสามารถเลือกการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และอาการข้างเคียงน้อย

ยาเคมีบำบัด ทำลายเซลล์มะเร็งแบบไม่เจาะจงเซลล์ปกติก็โดน จึงเป็นผลทำให้เกิดอาการข้างเคียงมากกว่ายามุ่งเป้า เช่น ผมร่วง เม็ดเลือดขาวต่ำ อ่อนเพลีย

การตรวจหายีนกลายพันธุ์ เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดแบ่งการรักษาผู้ป่วยตามชนิดของโรคยีนกลายพันธุ์เมื่อตรวจพบยีนกลายพันธุ์ตัวใดจะเลือกใช้ยามุ่งเป้าที่ตรงกับยีนกลายพันธุ์ตัวนั้นเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่สุด

ประโยชน์ของการรักษาด้วยยามุ่งเป้า

  1. เป็นการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  2. เพิ่มโอกาสในการหายขาดจากโรคมะเร็ง
  3. ทำให้เซลล์มะเร็งเป้าหมายยุบลงได้
  4. เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
  5. อาการข้างเคียงน้อยกว่ายาเคมีบำบัด

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X