ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

ทำความรู้จักมะเร็งปอด

Lung Cancer

มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลก โรคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในกลุ่มโรคมะเร็ง (โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง) มีอัตราส่วนระหว่างการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 0.87 % สำหรับในประเทศไทย มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และเป็นอันดับสูงสุดเป็นอันดับต้นๆ รองจากมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมในเพศหญิง

มะเร็งปอดคืออะไร

มะเร็งปอด มีอยู่ 2 ชนิด 

  1. มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (Small cell cancer พบประมาณ 15 %)

  2. มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (Non-small cancer NSCLC) พบได้ 85% ของมะเร็งปอดทั้งหมดโดยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก มีโอกาสตรวจพบโรคในระยะต้นได้มากกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปอด

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอด ได้แก่ การสูบบุหรี่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีควัน บุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งปอด การสัมผัสกับก๊าซเรดอน การรักษาด้วยการฉายแสงที่ทรวงอก เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี สัมผัสสารก่อมะเร็ง

       อาการแสดงของโรคมะเร็งปอดอาจถูกเข้าใจผิดกับบางโรค เช่นการติดเชื้อ หรือเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานได้ มักจะเกิดเมื่อมีโรคดำเนินไปถึงระยะลุกลามแล้ว โดยจะมีอาการไอเรื้อรังไอเรื้อรังพร้อมมีเลือดออกมา เหนื่อยง่าย อ่อนแรง เจ็บหน้าอกหายใจได้สั้นๆ น้ำหนักลดลงโดยหาสาเหตุไม่ได้

การตรวจวินิจฉัย

ตรวจคัดกรองมะเร็ง

ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ ( CT Chest Low-dose )

การรักษาโรคมะเร็งปอด
  1. การผ่าตัด

  2. การฉายรังสีรักษา

  3. ยาเคมีบำบัด

  4. ยาภูมิคุ้มกันบำบัด เป็นการรักษาแบบใหม่ล่าสุด เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถจดจำและทำลายเซลล์มะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของตัวเอง

  5. ยามะเร็งมุ่งเป้า เป็นการรักษากลุ่มใหม่ที่มุ่งทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งที่เป็นเป้าหมายเฉพาะของยา

        การป้องกัน 81% ของมะเร็งปอด ในปี 2010 เกิดจากการสูบบุหรี่ ดังนั้นแม้จะไม่มีวิธีป้องกันแต่สามารถลดความเสี่ยงได้โดยไม่สูบบุหรี่หรือ เลิกสูบบุหรี่ เลี่ยงการสูบบุหรี่มือสอง และหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งต่างๆ

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X