ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

หลักการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

ตัวเลือกการรักษาและคำแนะนำการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงชนิดและระยะของมะเร็ง ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และความชอบของผู้ป่วยและสุขภาพโดยรวม

“การตัดสินใจร่วมกัน”  คือ การที่คุณและแพทย์ทำงานร่วมกันเพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะกับเป้าหมายในการดูแลของคุณ การตัดสินใจร่วมกันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากเนื่องจากมีทางเลือกในการรักษาที่แตกต่างกัน

เนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่จะพบได้ในระยะเริ่มแรกซึ่งมีการเจริญเติบโตช้า คุณจึงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการตัดสินใจในการรักษา ในช่วงเวลานี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของทางเลือกการรักษาทั้งหมดของคุณ และเวลาที่ควรเริ่มการรักษา

 • ไม่ว่าคุณจะมีอาการหรือระดับแอนติเจนเฉพาะต่อมลูกหมาก (PSA) กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • ไม่ว่ามะเร็งจะลามไปที่กระดูกหรือไม่
 • ประวัติสุขภาพของคุณ
 • คุณภาพชีวิตของคุณ
 • ทางเดินปัสสาวะและการทำงานทางเพศในปัจจุบันของคุณ
 • เงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ ที่คุณอาจมี

แบ่งการรักษาเป็น 2 รูปแบบหลักๆ ดังนี้

Local treatments การรักษามะเร็งเฉพาะที่

จะกำจัดมะเร็งออกจากบริเวณเฉพาะที่จำกัดของร่างกาย การรักษาดังกล่าวรวมถึงการผ่าตัดและการฉายรังสี สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริ่มแรก การรักษาเฉพาะที่อาจทำให้มะเร็งหายไปได้อย่างสมบูรณ์ หากมะเร็งแพร่กระจายออกไปนอกต่อมลูกหมาก อาจจำเป็นต้องใช้การรักษาประเภทอื่น (เช่น การใช้ยา) เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่อยู่ในส่วนอื่น ๆ ของร่างกายแบ่งเป็น

 1. การผ่าตัด การผ่าตัดเกี่ยวข้องกับการนำต่อมลูกหมากและต่อมน้ำเหลืองโดยรอบบางส่วนออกในระหว่างการผ่าตัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาด้านศัลยกรรมคือแพทย์ที่เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งโดยใช้การผ่าตัด สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาระบบทางเดินปัสสาวะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกในการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ประเภทของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับระยะของโรค สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย และปัจจัยอื่นๆ
  • Radical (open) prostatectomy
  • Robotic or laparoscopic prostatectomy
  • Bilateral orchiectomy
  • Transurethral resection of the prostate (TURP)
 2. การบำบัดด้วยรังสี คือ การใช้รังสีพลังงานสูงเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง แพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการฉายรังสีรักษามะเร็งเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาด้วยรังสี สูตรหรือตารางการฉายรังสีบำบัด มักจะประกอบด้วยการรักษาตามจำนวนที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด
  • External-beam radiation therapy.
  • Brachytherapy
  • Intensity-modulated radiation therapy (IMRT)
  • Proton therapy
 3. การบำบัดด้วยการโฟกัสเฉพาะจุด เป็นการรักษาที่มีการรุกรานน้อยกว่าซึ่งจะทำลายเนื้องอกต่อมลูกหมากขนาดเล็กโดยไม่ต้องรักษาส่วนที่เหลือของต่อมลูกหมาก การรักษาเหล่านี้ใช้ความร้อน ความเย็น และวิธีการอื่นๆ ในการรักษามะเร็ง ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงต่ำหรือมีความเสี่ยงปานกลาง กำลังมีการศึกษาการบำบัดแบบโฟกัสในการทดลองทางคลินิก ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นทางเลือกการรักษามาตรฐาน
  • Cryosurgery.
  • High-intensity focused ultrasound (HIFU)

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่ เป็นทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันแบบผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องฉายแสง ไม่มีบาดแผลมาก ที่สำคัญคือ ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศน้อยมาก

Systemic treatments  การรักษาอย่างเป็นระบบ

แผนการรักษาอาจรวมถึงการรับประทานยาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง อาจให้ยาผ่านทางกระแสเลือดเพื่อเข้าถึงเซลล์มะเร็งทั่วร่างกาย เมื่อให้ยาในลักษณะนี้เรียกว่าการบำบัดแบบเป็นระบบ โดยทั่วไปการรักษานี้จะสั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา ซึ่งเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งด้วยการใช้ยา มักให้ทางหลอดเลือดดำ (IV) ที่ใส่เข้าไปในหลอดเลือดดำโดยใช้เข็ม หรือเป็นยาเม็ดหรือแคปซูลที่กลืนเข้าไป (ทางปาก)

ประเภทของยาที่ใช้รักษามะเร็งต่อมลูกหมากแบบเป็นระบบ ได้แก่:

 1. Androgen-deprivation therapy (hormonal therapy)  การบำบัดด้วยฮอร์โมน เนื่องจากการเติบโตของมะเร็งต่อมลูกหมากได้รับแรงผลักดันจากฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าแอนโดรเจน การลดระดับของฮอร์โมนเหล่านี้สามารถช่วยชะลอการเติบโตของมะเร็งได้ ประเภทของฮอร์โมนบำบัดสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก
  1.   Bilateral orchiectomy. การผ่าตัดเอาลูกอัณฑะออก หรือที่เรียกว่าการตัดอัณฑะ
  2.   การใช้ยาที่ปิดการทำงานของลูกอัณฑะ
   • LHRH agonists
   • GnRH antagonist
   • Androgen receptor (AR) inhibitors
   • Androgen synthesis inhibitors
 2. Targeted therapy  การบำบัดแบบกำหนดเป้าหมาย การบำบัดแบบกำหนดเป้าหมายคือการรักษาที่มุ่งเป้าไปที่ยีน โปรตีน หรือสภาพแวดล้อมของเนื้อเยื่อที่จำเพาะของมะเร็งที่มีส่วนช่วยให้มะเร็งเติบโตและการอยู่รอด การรักษาประเภทนี้จะขัดขวางการเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง และจำกัดความเสียหายต่อเซลล์ที่แข็งแรง

  เนื้องอกบางชนิดไม่ได้มีเป้าหมายที่เหมือนกัน เพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิผลสูงสุด แพทย์อาจทำการทดสอบเพื่อระบุยีน โปรตีน และปัจจัยอื่นๆ ในเนื้องอกของคุณ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถจับคู่ผู้ป่วยแต่ละรายกับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ดีขึ้นทุกครั้งที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยยังคงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายระดับโมเลกุลที่เฉพาะเจาะจงและการรักษาใหม่ๆ ที่มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเหล่านั้น

  การบำบัดแบบกำหนดเป้าหมายสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากประกอบด้วย

    • Olaparib (Lynparza) (updated 06/2023)
    • Rucaparib (Rubraca)
    • Talazoparib (Talzenna) (updated 07/2023)
    • Niraparib plus abiraterone (Akeega) (updated 08/2023)
 3. Chemotherapy เคมีบำบัด คือการใช้ยาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง โดยปกติโดยการป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งเติบโต แบ่งตัว และสร้างเซลล์เพิ่มขึ้น

  เคมีบำบัดอาจช่วยผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามหรือดื้อต่อการตัดอัณฑะ และผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยหรือมีความไวต่อการตัดอัณฑะ แผนการรักษาหรือกำหนดเวลาของเคมีบำบัด มักจะประกอบด้วยจำนวนรอบที่เฉพาะเจาะจงที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด

    • มียามาตรฐานหลายตัวที่ใช้สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยทั่วไป เคมีบำบัดมาตรฐานจะเริ่มต้นด้วย docetaxel (Taxotere) ร่วมกับ prednisone
    • การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเพิ่ม docetaxel ให้กับ ADT ในผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยหรือเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลามที่ไวต่อการตัดอัณฑะช่วยให้ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้นและหยุดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของโรคได้อย่างมีนัยสำคัญ
    • Cabazitaxel (Jevtana) ได้รับการอนุมัติให้รักษามะเร็งต่อมลูกหมากที่ทนต่อการตัดตอนระยะลุกลามซึ่งเคยรักษาด้วย docetaxel ก่อนหน้านี้ เป็นเคมีบำบัดประเภทหนึ่งที่เรียกว่าตัวยับยั้งไมโครทูบูล
 4. Immunotherapy การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันใช้การป้องกันตามธรรมชาติของร่างกายในการต่อสู้กับโรคมะเร็งโดยการปรับปรุงความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการโจมตีเซลล์มะเร็ง
 5. Radiation therapy by infusion  การบำบัดด้วยการฉายรังสีโดยการฝังแร่
   • Radium-223 (Xofigo)
   • Lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan (Pluvicto)
 6. Bone-modifying drugs ยาแก้ไขกระดูก ลดมะเร็งลุกลามเข้ากระดูกสุขภาพกระดูกเป็นปัญหาสำคัญในชีวิตของผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคกระดูกพรุนและโรคกระดูกพรุนเป็นภาวะกระดูกที่อาจเกิดขึ้นหรือแย่ลงโดยการรักษาด้วยฮอร์โมน

ผู้ป่วยที่ได้รับ ADT สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากที่ไม่แพร่กระจายควรได้รับการประเมินความเสี่ยงของกระดูกหัก วิธีที่พบบ่อยที่สุดในการค้นหาความเสี่ยงของบุคคลคือการสแกน Bone Scan เพื่อวัดความแข็งแรงของกระดูก ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อกระดูกหักควรได้รับการรักษาเพื่อลดความเสี่ยง

ยาดัดแปลงกระดูกที่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์เช่นนี้ ได้แก่ denosumab (Prolia, Xgeva), zoledronic acid (Reclast, Zometa), alendronate (Fosamax), Risedronate (Actonel), ibandronate (Boniva) และ pamidronate (Aredia) ยาเหล่านี้อาจมีผลข้างเคียง ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ว่าควรรับประทานยาเมื่อใดและยาชนิดใดจะเหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ 

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X