ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

3D, CHG Cancer Center, CRT, การฉายรังสีรักษา, การฉายแสง, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, แบบสามมิติ, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การฉายรังสีแบบ VMAT 4D

(Volumetric Intensity Modulated Arc Therapy)

VMAT (Volumetric Intensity Modulated Arc Therapy) เป็นการฉายรังสีโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยสามารถให้รังสีต่อเนื่องในขณะที่หัวเครื่องฉายรังสีหมุนรอบตัวผู้ป่วย และสามารถปรับเปลี่ยนความเข้มในแต่ละพื้นที่ของก้อนมะเร็งให้แตกต่างกัน โดยใช้ชุดอุปกรณ์กำบังรังสี (Multileaf collimator, MLC) รวมถึงปรับเปลี่ยนอัตราปริมาณรังสีต่อนาที (Dose rate) ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยทำให้เวลาที่ใช้ในการฉายรังสีลดลง ลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะเกิดการขยับในระหว่างฉายรังสี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ ในการฉายรังสีที่ตำแหน่งของก้อนมะเร็ง เพื่อให้ก้อนมะเร็งได้รับปริมาณรังสีสูงสุด และหลีกเลี่ยงปริมาณรังสีที่ตำแหน่งเนื้อเยื่อปกติ เพื่อลดการเกิดผลข้างเคียงแก่เนื้อเยื่อปกติอีกด้วย

การฉายรังสีแบบ VMAT (Volumetric Intensity Modulated Arc Therapy) การฉายรังสีโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ให้รังสีต่อเนื่องในขณะที่หัวเครื่องฉายรังสีหมุนรอบตัวผู้ป่วย ปรับเปลี่ยนความเข้มของรังสีได้

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X