ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ฉายรังสี, ชีวารักษ์, ผู้ป่วยฉายรังสี, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, เต้านม, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

คําแนะนําผู้ป่วยที่ฉายรังสีบริเวณเต้านม

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างและหลังฉายรังสี
 1. ผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี หน้าอก รักแร้ อาจมีสีคล้ําขึ้น แห้งเป็นขุย และรู้สึกคันได้เนื่องจากปฏิกิริยยาของรังสีที่มี ต่อผิวหนัง
 2. ผิวหนังบริเวณที่ไดรับการฉายรังสีจะแข็งหรือมีเส้นเลือดฝอย
 3. แขนบวม ( ข้างที่ฉายรังสี )
 4. มีผังผืดที่ปอด บางคร้ังอาจมีปอดอักเสบ
 5. ข้อไหล่ติด
 6. คลื่นไส้ อาเจียน
การดูแลผิวหนังระหว่างฉายรังสี
 1. ห้ามลบเส้นบริเวณที่ฉายรังสี
 2. หลีกเลี่ยงการขัดถู หรือเสียดสีในบริเวณที่ฉายรังสี เช่น ห้ามแกะเกา ผิวหนังบริเวณที่ฉายรังสี ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกาจนเกิดบาดแผล
 3. อาบน้ําได้ทุกวันโดยใช้สบู่อ่อนๆ ใช้ครีมและผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือสารที่ทําให้ระคายเคือง
 4. ดูแลบริเวณฉายรังสีให้แห้ง ไม่อับชื้น
 5. สวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมไม่รัดแน่น มีเนื้อผ้า อ่อนนุ่ม ระบายอากาศได้ดี และห้ามใส่เสื้อชั้นใน ที่รัดแน่นและมีโครงเหล็ก
 6. หลีกเลี่บงการวางกระเป๋านํา้ร้อน หรือน้ำแข็งบริอเวณที่ฉายรังสี
 7. งดว่ายน้ําหรือแช่น้ําบริเวณที่ฉายรังสี
 8. หากบริเวณที่ฉายรังสีมีอาการผิดปกติ เช่น ปวด บวมแดง ร้อน หรือเป็นแผลให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบทันที
การดูแลบาดแผล
 1. ใช้สําลีชุบน้ําเกลือล้างแผล เช็ดในแผลและรอบๆ แผลให้สะอาด ไม่ควรใช้ยาใดๆ นอกจากยาที่แพทย์ผู้รักษาสั่งให้
 2. ปิดด้วยผ้าก๊อสที่สะอาดให้คลุมผิวหนังบริเวณที่ฉายแสง ระวังอย่าใช้พลาสเตอร์ติดกับผิวหนังบริเวณที่ฉายแสง เนื่อ‹งจากเวลาลอกออกอาจทําให้เกิดบาดแผลได้ง่าย
 3. ไม่แกะ / ลอกสะเก็ดบริเวณแผล
 4. ถ้าแผลที่มีขนาดใหญ่มีเลือดออก หรือผิวหนังเป็น แผลแฉะมากอย่าทําแผลเอง
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ฉายรังสี, ชีวารักษ์, ผู้ป่วยฉายรังสี, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, เต้านม, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3
การป้องกันแขนบวม
 1. ทําการบริหารแขนทุกวันสม่ําเสมอต่อเนื่องตลอดชีวิต
 2. ระวังแขนข้างนั้นไม่ให้เกิดแผล เพราะจะทําให้แผลติดเชื้อง่าย
 3. หลีกเลี่ยงการเจาะเลือด ฉีดยา ให้น้ําเกลือวัดความดันโลหิตแขนข้างนั้น
 4. ไม่ควรประคบแขนข้างที่ฉายแสงด้วยน้ําร้อนหรือเย็นจัด
 5. ห้ามใช้แขนข้างนั้นยกของหนัก สะพายกระเป๋า
 6. เมื่อไม่ใช้แขนหรือมีเวลาว่างควรยกแขนข้างนั้นให้สูงเสมอ
การตรวจร่างกายประจําสัปดาห์
 1. ท่านจะได้รับการตรวจร่างกายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 2. ท่านจะได้รับการตรวจเลือดเพื่อดูความพร้อมของร่างกาย สัปดาห์ละ 1 คร้ัง

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X