ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

ระยะของมะเร็งกับโอกาสรอดชีวิต

การแบ่งระยะของโรคมะเร็ง TNM

T หมายถึง “Tumor” ขนาดของก้อนมะเร็ง ขนาดของก้อนมะเร็ง ยิ่งก้อนใหญ่ระยะยิ่งเย๊อะ

N หมายถึง “Node Involement” หรือการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง ยิ่งแพร่กระจายมากระยะยิ่งเย๊อะ

M หมายถึง “Metastasis” คือการที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ในระยะที่ 4

อัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งระยะยิ่งมากโอกาสกลับมาเป็นซ้ำก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น โอกาสรอดชีวิตก็จะยิ่งลดลง ในผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 1 – 3 หากไม่มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ จะยังคงมีโอกาสหายขาดได้ โดยมีเป้าหมายของการรักษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเพิ่มโอกาสการหายขาด และลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ กาาคัดกรองมะเร็งสามารถทำได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ การตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ได้บ่งบอกอะไรเกี่ยวกับมะเร็ง การคัดกรองมะเร็ง ต้องใช้เทคนิคที่จำเพาะด้านมะเร็ง เพราะถ้าไม่มองหา ก็จะไม่มีวันมองเห็น

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X