ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การปลูกถ่ายไขกระดูก, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ปลูกถ่ายไขกระดูก, มะเร็ง, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, อย่างไร, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, ไขกระดูก

การปลูกถ่ายไขกระดูกรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้อย่างไร ?

การปลูกถ่ายไขกระดูกในคนไข้ที่เป็นมะเร็งโลหิตวิทยา ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเล็ดขาว, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งไขกระดูก สามารถทำได้ตั้งแต่คนที่มีอายุ15 ปีขึ้นไป ซึ่งถ้าเข้าเกณฑ์ในการปลูกถ่ายไขกระดูกสามารดำเนินการปลูกถ่ายไขกระดูกได้ เน้นเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่เป็นหลัก มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งที่พบบ่อยทั่วโลกอยู่ลำดับที่ 6 หรือประมาณ 3% ของมะเร็งทั่วโลก ปัญหาของมะเร็งตอมน้ำเหลือง คือ แม้ว่าจะรักษาด้วยเคมีบำบัดแล้ว ผลการรักษาดีก้อนมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหายก็ตาม ปัญหานึงที่จะพบในคนไข้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง คือการกลับมาเป็นซ้ำหลังจากได้รับยาเคมีบัตจนครบแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันสำคัญการรักษาจะมีวิธีการปลูกถ่ายกระดูก
Read More
thTH
X