ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

การรักษามะเร็งตับด้วย TACE, ,มะเร็งตับ, รักษามะเร็งตับ, TACE, รักษามะเร็ง, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ชีวารักษ์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ

การรักษามะเร็งตับด้วย TACE (Transarterial chemoembolization)

มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก การผ่าตัดตับถือเป็นการรักษาเพื่อการหายสำหรับมะเร็งตับ อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยมะเร็งตับเพียงประมาณ 20% เท่านั้นที่สามารถเข้ารับการผ่าตัด การฉีดเคมีบำบัดเข้าไปในหลอดเลือดที่ไปยังก้อนมะเร็งหรือวิธีที่เรียกว่า TACE
Read More
thTH
X