ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งท่อน้ำดี, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งท่อน้ำดี

มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma) เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในท่อน้ำดีซึ่งเป็นท่อที่นำน้ำดีจากตับไปยังลำไส้เล็ก การรักษามะเร็งท่อน้ำดีสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขนาด การแพร่กระจาย และสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย มาดูกันว่ามีวิธีการรักษาใดบ้างที่ใช้ในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี
Read More
CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คอหอย, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งช่องปาก, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งช่องปากและคอหอย

การรักษามะเร็งในปากและลำคออาจส่งผลต่อวิธีการกิน การมอง และการหายใจของคุณ ทีมดูแลมะเร็งจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อจำกัดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้การรักษาที่ดีที่สุด
Read More
CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรังไข่, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รังไข่, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งรังไข่

ก่อนหน้านี้เชื่อกันว่ามะเร็งรังไข่เริ่มต้นที่รังไข่เท่านั้น แต่หลักฐานล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามะเร็งรังไข่จำนวนมากอาจเริ่มต้นในเซลล์ที่อยู่ปลายสุดของท่อนำไข่
Read More
CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ต่อมลูกหมาก, มะเร็ง, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะแพร่กระจาย, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, แพร่กระจาย, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแพร่กระจาย

เมื่อตรวจพบส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถรักษาได้ เป้าหมายการรักษาคือการควบคุมมะเร็งให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ชาย
Read More
CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, ยามุ่งเป้า, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษาโดยยามุ่งเป้าสำหรับมะเร็งตับอ่อน

เนื่องจากนักวิจัยได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งตับอ่อนที่ช่วยให้เซลล์เติบโต พวกเขาจึงได้พัฒนายาใหม่ๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยเฉพาะ ยาเป้าหมายเหล่านี้ทำงานแตกต่างจากยาคีโมมาตรฐาน บางครั้งอาจได้ผลเมื่อยาคีโมมาตรฐานไม่ได้ผล และมักมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันออกไป
Read More
CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

หลักการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

ตัวเลือกการรักษาและคำแนะนำการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงชนิดและระยะของมะเร็ง ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และความชอบของผู้ป่วยและสุขภาพโดยรวม "การตัดสินใจร่วมกัน" คือ การที่คุณและแพทย์ทำงานร่วมกันเพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะกับเป้าหมายในการดูแลของคุณ การตัดสินใจร่วมกันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากเนื่องจากมีทางเลือกในการรักษาที่แตกต่างกัน เนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่จะพบได้ในระยะเริ่มแรกซึ่งมีการเจริญเติบโตช้า คุณจึงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการตัดสินใจในการรักษา ในช่วงเวลานี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของทางเลือกการรักษาทั้งหมดของคุณ และเวลาที่ควรเริ่มการรักษา
Read More
การรักษา, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะ, รักษา, รักษามะเร็งตับ, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคตับแข็ง, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับโดยทีมแพทย์ Multidisciplinary Team (MDT)

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เรียกว่าทีมสหสาขาวิชาชีพ (MDT) จะประชุมทำงานกันเพื่อวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับของคุณ
Read More

การตรวจเต้านมป้องกันมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม หมายถึง เนื้องอกมะเร็งที่เกิดการแบ่งตัวอย่างผิดปกติบริเวณของเซลล์เต้านมในตำแหน่งหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปเซลล์มะเร็งจะเริ่มกินเนื้อเยื้อเต้านมปกติข้างเคียง และกระจายไปบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ช่วยกรองสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย
Read More
MDT, การรักษา, มะเร็ง, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะ, รักษา, รักษามะเร็งตับ, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, สหสาขาวิชาชีพ, เคมีบำบัด, โรคตับแข็ง, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารโดยทีมแพทย์ Multidisciplinary Team (MDT)

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ทีมผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่าทีมสหสาขาวิชาชีพ (MDT) จะประชุมกันเพื่อวางแผนการรักษาของคุณ
Read More
thTH
X