ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, ความเสี่ยง, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ปัจจัย, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรังไข่, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งรังไข่

อายุมากขึ้น l น้ำหนักเกิน-เป็นโรคอ้วน l มีลูกในภายหลังไม่เคยตั้งครรภ์ครบกำหนด l บำบัดด้วยฮอร์โมนหลังวัยหมดประจำเดือน l มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง l สูบบุหรี่
Read More
thTH
X