ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

คําแนะนําผู้ป่วยที่ฉายรังสี บริเวณช่องอก ปอด หลอดอาหาร

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างและหลังฉายรังสี การดูแลผิวหนังระหว่างฉายรังสี การดูแลตนเองเมื่อใส่สายยางหรือท่อให้อาหาร อาหารและวิธีการให้อาหารผ่านสายยาง
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ฉายรังสี, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งปอด, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การฉายรังสีสำหรับมะเร็งปอด

การบำบัดด้วยรังสีภายนอก (EBRT) เน้นการแผ่รังสีจากภายนอกร่างกายไปยังมะเร็ง นี่คือประเภทของรังสีบำบัดที่ใช้บ่อยที่สุดในการรักษา NSCLC หรือการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ฉายรังสี, ชีวารักษ์, ผู้ป่วยฉายรังสี, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, เต้านม, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

คําแนะนําผู้ป่วยที่ฉายรังสี บริเวณเต้านม

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างและหลังฉายรังสี, การดูแลผิวหนังระหว่างฉายรังสี, การป้องกันแขนบวม และการดูแลบาดแผล รวมไปถึงการตรวจร่างกายประจําสัปดาห์
Read More
thTH
X