ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อเซลล์ที่ผิดปกติเติบโตในปอดอย่างควบคุมไม่ได้ เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอาจทำให้เกิดอันตรายและเสียชีวิตได้
Read More
thTH
X