ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ฉายรังสี, ชีวารักษ์, ผู้ป่วยฉายรังสี, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, เต้านม, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

คําแนะนําผู้ป่วยที่ฉายรังสี บริเวณเต้านม

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างและหลังฉายรังสี, การดูแลผิวหนังระหว่างฉายรังสี, การป้องกันแขนบวม และการดูแลบาดแผล รวมไปถึงการตรวจร่างกายประจําสัปดาห์
Read More
thTH
X