ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คอหอย, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ช่องปาก, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งคอหอย, มะเร็งช่องปาก, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, อาการ, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

มะเร็งช่องปากและมะเร็งคอหอย คืออะไร?

มะเร็งเกือบทั้งหมดในช่องปากและคอหอยเป็นมะเร็งเซลล์สความัส มะเร็งเหล่านี้เริ่มต้นในเซลล์สความัส ซึ่งเป็นเซลล์บางและแบนที่สร้างเยื่อบุของปากและลำคอ
Read More
thTH
X