ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ถุงน้ำดี, ป้องกัน, มะเร็ง, มะเร็งถุงน้ำดี, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

มะเร็งถุงน้ำดีสามารถป้องกันได้หรือไม่ ?

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับมะเร็งถุงน้ำดี เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ และข้อบกพร่องของท่อน้ำดี อยู่นอกเหนือการควบคุม แต่มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของคุณได้ ไม่มีวิธีใดที่จะป้องกันมะเร็งถุงน้ำดีส่วนใหญ่ได้
Read More
thTH
X