ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งลำไส้, มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะลุกลาม, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม

หากมะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นในร่างกายจากจุดเริ่มต้น แพทย์เรียกว่ามะเร็งระยะลุกลาม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างไกล เช่น ตับ ปอด ต่อมน้ำเหลือง รังไข่ และเนื้อเยื่อที่เรียกว่าเยื่อบุช่องท้องซึ่งเป็นแนวช่องท้อง
Read More
thTH
X