ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

ยาภูมิคุ้มกันบำบัด, ยาภูมิคุ้มกัน, บำบัด, เคมีบำบัด, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาดได้, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ชีวารักษ์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ

การรักษามะเร็งด้วย ยาภูมิคุ้มกันบำบัด

เซลล์มะเร็งจะแตกต่างจากเซลล์ปกติตรงที่เซลล์ไม่ตายตามปกติ แต่เป็นเซลล์ที่แบ่งตัวอย่างรวดเร็ว โดยเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้มักเปลี่ยนแปลงหรือกลายพันธุ์ และหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยปกป้องร่างกายจากโรคและการติดเชื้อ ยาภูมิคุ้มกันบำบัด
Read More

ยาภูมิคุ้มกันบำบัดคืออะไร

ในร่างการของเรามีกลไกการทำงานของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ยาภูมิคุ้มกันบำบัดจะเข้าไปเสริมเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยออกฤทธิ์ยับยั้งกลไกที่กดระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีและกำจัดเซลล์มะเร็งได้ตามกลไกธรรมชาติ
Read More
thTH
X