ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

ยาภูมิคุ้มกันบำบัดคืออะไร

ในร่างการของเรามีกลไกการทำงานของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ยาภูมิคุ้มกันบำบัดจะเข้าไปเสริมเซลล์เม็ดเลือดขาว โดยออกฤทธิ์ยับยั้งกลไกที่กดระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีและกำจัดเซลล์มะเร็งได้ตามกลไกธรรมชาติ
Read More
thTH
X