ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งลำไส้, มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะลุกลาม, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

มะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม

หากมะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นในร่างกายจากจุดเริ่มต้น แพทย์เรียกว่ามะเร็งระยะลุกลาม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างไกล เช่น ตับ ปอด ต่อมน้ำเหลือง รังไข่ และเนื้อเยื่อที่เรียกว่าเยื่อบุช่องท้องซึ่งเป็นแนวช่องท้อง
Read More

สาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่เริ่มต้นเมื่อเซลล์ปกติที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เริ่มเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สามารถควบคุมได้ ในที่สุดเซลล์เหล่านี้จะก่อตัวเป็นเนื้องอก
Read More

การตรวจเต้านมป้องกันมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม หมายถึง เนื้องอกมะเร็งที่เกิดการแบ่งตัวอย่างผิดปกติบริเวณของเซลล์เต้านมในตำแหน่งหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปเซลล์มะเร็งจะเริ่มกินเนื้อเยื้อเต้านมปกติข้างเคียง และกระจายไปบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ช่วยกรองสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย
Read More
CHG Cancer Center, Triple-negative, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งเต้านมระยะ 4, มะเร็งเต้านมแบบ Triple-negative, รพ, ระยะลุกลาม, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งเต้านมระยะที่ 4 (ระยะลุกลาม)

มะเร็งระยะที่ 4 มีการแพร่กระจาย (แพร่กระจาย) ออกไปนอกเต้านมและต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เมื่อมะเร็งเต้านมแพร่กระจาย ส่วนใหญ่ไปที่กระดูก ตับ และปอด นอกจากนี้ยังอาจแพร่กระจายไปยังสมองหรืออวัยวะอื่นๆ
Read More
CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะลุกลาม, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม

เซลล์มะเร็งจะแตกต่างจากเซลล์ปกติตรงที่เซลล์ไม่ตายตามปกติ แต่เป็นเซลล์ที่แบ่งตัวอย่างรวดเร็ว โดยเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้มักเปลี่ยนแปลงหรือกลายพันธุ์ และหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยปกป้องร่างกายจากโรคและการติดเชื้อ ยาภูมิคุ้มกันบำบัด
Read More
thTH
X