ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รักษาได้, รู้เร็ว, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้

มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้ป่วยผู้หญิงในประเทศไทยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบัน ถ้าเราสามารถวินิจฉัยมะเร็งเต้านม และตรวจรักษาได้ในมะเร็งระยะเริ่มแรก จะสามารถทำให้หายขาดจากโรคมะเร็งเต้านมได้ โดยที่เมนหลักของการรักษาเป็นการผ่าตัด การผ่าตัดสามารถทั้งควบคุมโรค และนำชิ้นเนื้อไปตรวจที่โรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยมาด้วยก้อนที่เต้านมเราสามารถเจาะตรวจชิ้นเนื้อได้ ยิ่งได้คิวเร็วและได้ผลเร็ว ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลไปอีกหลายวัน ซึ่งจะได้วางแผนการรักษาต่อได้ พูดถึงมะเร็งเต้านมผู้ป่วยส่วนมากก็จะคิดว่าเราจะต้องตัดเต้านมไปทั้งเต้าเท่านั้น แต่ว่าในปัจจุบันเราสามารถผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบสงวนเต้าได้ซึ่งก็คือการผ่า และตัดไปแต่ก้อนเนื้อที่ไม่ดี แล้วก็เก็บเนื้อนมที่ดีไว้ จะทำให้รูปร่าง รูปทรงของเต้านมยังคงอยู่ ผู้ป่วยก็ยังมีความมั่นใจในความเป็นผู้หญิงอยู่
Read More
thTH
X