ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ผ่าตัด, ผ่าตัดมะเร็งเต้านม, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, สร้างเนื้อเยื่อ, สร้างเนื้อเยื่อใหม่, เคมีบำบัด, เต้านมเทียม, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การผ่าตัดมะเร็งเต้านม ประเภทเต้านมเทียมและการสร้างเนื้อเยื่อใหม่

เป็นการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม ซึ่งจะใช้วิธีทางศัลยกรรมตกแต่งเข้ามาช่วยในการตัดเอาก้อนเนื้อร้ายออก โดยไม่จำเป็นต้องตัดเต้านมออกทั้งหมด ผู้หญิงมักจะสามารถเก็บหัวนมไว้ได้ ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องสร้างเต้านมใหม่ โดยแพทย์จะออกแบบบาดแผล และประเมินปริมาณเนื้อเยื่อเต้านมบริเวณที่จะผ่าตัดออก เพื่อป้องกันไม่ให้เต้านมเกิดการเสียรูปทรง หรือบิดเบี้ยวหลังผ่าตัด ซึ่งการตรวจพบมะเร็งในระยะแรก ๆ สามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได้
Read More
thTH
X