ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งปอด, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, สาเหตุ, อันดับที่สอง, เคมีบำบัด, เรดอน, โรคมะเร็ง, โรคมะเร็งปอด, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

เรดอนสาเหตุอันดับที่สองของโรคมะเร็งปอด

เรดอนเป็นก๊าซกัมมันตภาพรังสีไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เกิดตามธรรมชาติจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตภาพรังสี (เช่น ยูเรเนียม) พบได้ในดินและหินในปริมาณที่แตกต่างกันทั่วโลก
Read More
thTH
X