ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, หลอดอาหาร, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

มะเร็งหลอดอาหาร

มะเร็งที่เริ่มต้นในหลอดอาหารพบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง มะเร็งเหล่านี้หลายชนิดมีความเชื่อมโยงกับการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอลล์หรือน้ำหนักตัวที่มากเกินไป
Read More

คําแนะนําผู้ป่วยที่ฉายรังสี บริเวณช่องอก ปอด หลอดอาหาร

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างและหลังฉายรังสี การดูแลผิวหนังระหว่างฉายรังสี การดูแลตนเองเมื่อใส่สายยางหรือท่อให้อาหาร อาหารและวิธีการให้อาหารผ่านสายยาง
Read More
thTH
X