ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

การสูบบุหรี่อาจทำให้เกิดมะเร็งและทำให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับมันได้

สูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับมะเร็งอย่างไร?

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อเซลล์ที่ผิดปกติเติบโตในปอดอย่างควบคุมไม่ได้ เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอาจทำให้เกิดอันตรายและเสียชีวิตได้
Read More
มะเร็งปอด, ไอเรื้อรัง, อาการไอ, อาการเจ็บหน้าอก, หายใจลำบาก, การผ่าตัด, รังสีรักษา, เคมีบำบัด, การฉายรังสี

ไอเรื้อรังระวังเสี่ยงเป็น “มะเร็งปอด” จริงหรือไม่ ?

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อเซลล์ที่ผิดปกติเติบโตในปอดอย่างควบคุมไม่ได้ เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอาจทำให้เกิดอันตรายและเสียชีวิตได้
Read More
thTH
X