ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, ยามุ่งเป้า, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษาโดยยามุ่งเป้าสำหรับมะเร็งตับอ่อน

เนื่องจากนักวิจัยได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งตับอ่อนที่ช่วยให้เซลล์เติบโต พวกเขาจึงได้พัฒนายาใหม่ๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยเฉพาะ ยาเป้าหมายเหล่านี้ทำงานแตกต่างจากยาคีโมมาตรฐาน บางครั้งอาจได้ผลเมื่อยาคีโมมาตรฐานไม่ได้ผล และมักมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันออกไป
Read More
CHG Cancer Center, Microwave ablation, MWA, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งตับด้วย Microwave ablation

Microwave ablation (MWA) คือการรักษาที่ทำลายเนื้องอกในตับโดยไม่ต้องเอาออก เทคนิคเหล่านี้สามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกขนาดเล็กเพียงไม่กี่ก้อน และเมื่อการผ่าตัดไม่ใช่ทางเลือกที่ดี (มักเป็นเพราะสุขภาพไม่ดีหรือการทำงานของตับลดลง) มีโอกาสรักษามะเร็งได้น้อยกว่าการผ่าตัด แต่ก็ยังมีประโยชน์มากสำหรับบางคน การรักษาเหล่านี้บางครั้งอาจใช้ในผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายตับ
Read More
การรักษา, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะ, รักษา, รักษามะเร็งตับ, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคตับแข็ง, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับโดยทีมแพทย์ Multidisciplinary Team (MDT)

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่เรียกว่าทีมสหสาขาวิชาชีพ (MDT) จะประชุมทำงานกันเพื่อวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับของคุณ
Read More
การรักษา, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะ, รักษา, รักษามะเร็งตับ, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคตับแข็ง, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งตับตามระยะ

มักตรวจพบมะเร็งตับได้ยากตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากอาการมักไม่ปรากฏจนกว่าจะเข้าสู่ระยะหลัง เนื้องอกในตับขนาดเล็กนั้นตรวจพบได้ยากในการตรวจร่างกาย
Read More

ขั้นตอนการรักษาด้วย TACE

TACE, การรักษา, การรักษาด้วย TACE, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษามะเร็งตับ, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคตับแข็ง, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3
Read More
การรักษามะเร็งตับด้วย TACE, ,มะเร็งตับ, รักษามะเร็งตับ, TACE, รักษามะเร็ง, รักษาโรคมะเร็ง, มะเร็ง, โรคมะเร็ง, รักษา, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, CHG Cancer Center, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ชีวารักษ์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, จุฬารัตน์ 3, จุฬารัตน์, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3, รพ, โรงพยาบาล, การแพทย์, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ความเป็นเลิศ

การรักษามะเร็งตับด้วย TACE (Transarterial chemoembolization)

มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก การผ่าตัดตับถือเป็นการรักษาเพื่อการหายสำหรับมะเร็งตับ อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยมะเร็งตับเพียงประมาณ 20% เท่านั้นที่สามารถเข้ารับการผ่าตัด การฉีดเคมีบำบัดเข้าไปในหลอดเลือดที่ไปยังก้อนมะเร็งหรือวิธีที่เรียกว่า TACE
Read More
ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อเซลล์ที่ผิดปกติเติบโตในปอดอย่างควบคุมไม่ได้ เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอาจทำให้เกิดอันตรายและเสียชีวิตได้
Read More
CHGHealthTrick, ภาวะไขมันพอกตับ, ไขมันพอกตับ, ,มะเร็งตับ, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, โรคมะเร็งตับ

ภาวะไขมันพอกตับ

CHGHealthTrick, ภาวะไขมันพอกตับ, ไขมันพอกตับ, ,มะเร็งตับ, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, โรคมะเร็งตับ
Read More
CHGHealthTrick, ตับแข็ง, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, โรคตับแข็ง

โรคตับแข็งไม่ดื่มก็เป็นได้

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เริ่มต้นเมื่อเซลล์ที่ผิดปกติเติบโตในปอดอย่างควบคุมไม่ได้ เป็นปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอาจทำให้เกิดอันตรายและเสียชีวิตได้
Read More
thTH
X