ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, Microwave ablation, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, คลื่นไมโครเวฟ, ความเป็นเลิศ, คีโม, จี้ทำลายก้อนมะเร็ง, จี้ทำลายก้อนมะเร็งตับ, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ทำลายก้อนมะเร็ง, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การจี้ทำลายก้อนมะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟ

ผู้ป่วยมะเร็งตับที่มีก้อนเนื้อร้ายที่ ไม่สามารถผ่าตัดหรือใช้การรักษาหลักตามมาตรฐานได้ การทำลายก้อนมะเร็งโดยใช้คลื่นไมโครเวฟจี้ทำลายให้ผลการรักษาที่ดี
Read More
CHG Cancer Center, Microwave ablation, MWA, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งตับ, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งตับด้วย Microwave ablation

Microwave ablation (MWA) คือการรักษาที่ทำลายเนื้องอกในตับโดยไม่ต้องเอาออก เทคนิคเหล่านี้สามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีเนื้องอกขนาดเล็กเพียงไม่กี่ก้อน และเมื่อการผ่าตัดไม่ใช่ทางเลือกที่ดี (มักเป็นเพราะสุขภาพไม่ดีหรือการทำงานของตับลดลง) มีโอกาสรักษามะเร็งได้น้อยกว่าการผ่าตัด แต่ก็ยังมีประโยชน์มากสำหรับบางคน การรักษาเหล่านี้บางครั้งอาจใช้ในผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายตับ
Read More
thTH
X