ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ต่อมลูกหมาก, มะเร็ง, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, ระยะแพร่กระจาย, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, แพร่กระจาย, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแพร่กระจาย

เมื่อตรวจพบส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถรักษาได้ เป้าหมายการรักษาคือการควบคุมมะเร็งให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ชาย
Read More
CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งต่อมลูกหมาก, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

หลักการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

ตัวเลือกการรักษาและคำแนะนำการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงชนิดและระยะของมะเร็ง ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และความชอบของผู้ป่วยและสุขภาพโดยรวม "การตัดสินใจร่วมกัน" คือ การที่คุณและแพทย์ทำงานร่วมกันเพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะกับเป้าหมายในการดูแลของคุณ การตัดสินใจร่วมกันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากเนื่องจากมีทางเลือกในการรักษาที่แตกต่างกัน เนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่จะพบได้ในระยะเริ่มแรกซึ่งมีการเจริญเติบโตช้า คุณจึงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการตัดสินใจในการรักษา ในช่วงเวลานี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของทางเลือกการรักษาทั้งหมดของคุณ และเวลาที่ควรเริ่มการรักษา
Read More
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก, ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก

ฝังแร่ทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคของผู้ชายที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 พบได้มากถึง 1 ใน 6 ของผู้ชายที่สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มะเร็งต่อมลูกหมากมักจะไม่แสดงอาการ แต่จะทราบได้จากการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA สาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยังไม่ทราบอย่างแน่ชัด
Read More
thTH
X