ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

รู้จัก… มะเร็งต่อมไทรอยด์

มะเร็งต่อมไทรอยด์เริ่มต้นเมื่อเซลล์เติบโตจนควบคุมไม่ได้ ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมการเผาผลาญ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และอุณหภูมิของร่างกาย
Read More
thTH
X