ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, Triple-negative, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งเต้านมแบบ Triple-negative, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, สัญญาณ, อาการ, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

สัญญาณและอาการของมะเร็งเต้านมแบบ Triple-Negative

มะเร็งเต้านมทริปเปิลลบ (Triple-negative breast cancer : TNBC) คือ เซลล์มะเร็งเต้านมที่มีประจุลบสามเท่าไม่มีตัวรับเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรน และยังไม่สร้างโปรตีนที่เรียกว่า HER2 ใดๆ หรือมากเกินไป มะเร็งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะพบได้บ่อยในผู้หญิงอายุน้อยกว่า 40 ปี ซึ่งเป็นคนผิวดำ หรือมีการกลายพันธุ์ในยีน BRCA1
Read More

การตรวจเต้านมป้องกันมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม หมายถึง เนื้องอกมะเร็งที่เกิดการแบ่งตัวอย่างผิดปกติบริเวณของเซลล์เต้านมในตำแหน่งหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปเซลล์มะเร็งจะเริ่มกินเนื้อเยื้อเต้านมปกติข้างเคียง และกระจายไปบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ช่วยกรองสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย
Read More
CHG Cancer Center, Triple-negative, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งเต้านมระยะ 4, มะเร็งเต้านมแบบ Triple-negative, รพ, ระยะลุกลาม, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งเต้านมระยะที่ 4 (ระยะลุกลาม)

มะเร็งระยะที่ 4 มีการแพร่กระจาย (แพร่กระจาย) ออกไปนอกเต้านมและต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เมื่อมะเร็งเต้านมแพร่กระจาย ส่วนใหญ่ไปที่กระดูก ตับ และปอด นอกจากนี้ยังอาจแพร่กระจายไปยังสมองหรืออวัยวะอื่นๆ
Read More
CHG Cancer Center, Triple-negative, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งเต้านมแบบ Triple-negative, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

มะเร็งเต้านมแบบ Triple-negative

มะเร็งเต้านม แบบ Triple-negative มักลุกลามมากกว่า รักษายาก และมีแนวโน้มที่จะกลับมาเป็นซ้ำมากกว่ามะเร็งที่เป็นบวกกับตัวรับฮอร์โมนหรือ HER-2 Positive
Read More
thTH
X