ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การบำบัด, การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ภูมิคุ้มกัน, ภูมิคุ้มกันบำบัด, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษามะเร็ง, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันตัวเอง

หลักการรักษามะเร็งด้วยการใช้ภูมิคุ้มกันตัวเอง หรือที่เรียกว่า การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy) เป็นวิธีการรักษาที่กระตุ้นหรือปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถตรวจจับและทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักการสำคัญของวิธีนี้คือการใช้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยเองเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับมะเร็ง โดยมีหลายวิธีที่ใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ :

 1. การใช้ยาต้านเชื้อภูมิคุ้มกัน (Immune Checkpoint Inhibitors) : ยากลุ่มนี้ช่วยยับยั้งโมเลกุลที่ยับยั้งการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน (เช่น PD-1, PD-L1, CTLA-4) ทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. การบำบัดด้วยเซลล์ T (CAR T-cell Therapy) : เป็นการนำเซลล์ T ของผู้ป่วยออกมาจากร่างกายแล้วนำไปปรับแต่งในห้องปฏิบัติการเพื่อให้สามารถรู้จำและโจมตีเซลล์มะเร็งได้ จากนั้นจึงนำกลับเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย
 3. วัคซีนมะเร็ง (Cancer Vaccines) : วัคซีนที่ถูกพัฒนาเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้โจมตีเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ เช่น วัคซีน HPV สำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูก
 4. การใช้โปรตีนไซโตไคน์ (Cytokines) : การใช้โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างเซลล์ภูมิคุ้มกัน เช่น อินเตอร์ลูคินส์ (ILs) และอินเตอร์เฟียรอน (IFNs) เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันมีข้อดีที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อปกติของร่างกายและสามารถให้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่า อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ยังมีความท้าทาย เช่น ผลข้างเคียงที่เกิดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมากเกินไป และการที่บางคนไม่ตอบสนองต่อการรักษา

หลักการพื้นฐานคือการใช้ความสามารถตามธรรมชาติของระบบภูมิคุ้มกันในการตรวจจับและทำลายสิ่งแปลกปลอม ซึ่งในกรณีนี้คือเซลล์มะเร็ง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการรักษาโรคมะเร็ง

CHG Cancer Center, การบำบัด, การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, ภูมิคุ้มกัน, ภูมิคุ้มกันบำบัด, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษามะเร็ง, รักษาโรคมะเร็ง, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy) ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้รักษามะเร็งหลายประเภท โดยเฉพาะมะเร็งที่มีลักษณะเฉพาะทางชีววิทยาที่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ต่อไปนี้คือประเภทของมะเร็งที่มีการใช้ภูมิคุ้มกันในการรักษาและมีประสิทธิภาพ:

 1. มะเร็งปอด (Lung Cancer) : โดยเฉพาะมะเร็งปอดชนิด Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) ได้รับการรักษาด้วยยาต้านเชื้อภูมิคุ้มกัน เช่น Pembrolizumab (Keytruda) และ Nivolumab (Opdivo)
 2. มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา (Melanoma) : เป็นหนึ่งในมะเร็งที่ตอบสนองต่อการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันได้ดี เช่น ยา Ipilimumab (Yervoy) และ Nivolumab (Opdivo)
 3. มะเร็งไต (Kidney Cancer) : การรักษาด้วยภูมิคุ้มกัน เช่น Nivolumab และ Ipilimumab ถูกใช้เพื่อรักษามะเร็งไตในระยะลุกลาม
 4. มะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ (Colorectal Cancer) : โดยเฉพาะมะเร็งที่มีลักษณะ Microsatellite Instability-High (MSI-H) หรือ Mismatch Repair Deficient (dMMR) สามารถตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านเชื้อภูมิคุ้มกัน
 5. มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach Cancer) : การใช้ยา Pembrolizumab สำหรับการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารที่มีการตอบสนองไม่ดีต่อการรักษาอื่น
 6. มะเร็งศีรษะและคอ (Head and Neck Cancer) : ยา Nivolumab และ Pembrolizumab ถูกใช้เพื่อรักษามะเร็งศีรษะและคอในระยะลุกลาม
 7. มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Cancer) : การรักษาด้วยยาต้านเชื้อภูมิคุ้มกัน เช่น Atezolizumab และ Pembrolizumab สำหรับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด
 8. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Hodgkin (Hodgkin Lymphoma) : ยา Pembrolizumab และ Nivolumab ถูกใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีการกลับมาเป็นโรคหลังการรักษาอื่น ๆ
 9. มะเร็งเต้านม (Breast Cancer) : โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมชนิด Triple-Negative ได้รับการรักษาด้วยยา Atezolizumab ร่วมกับเคมีบำบัด

การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันกำลังถูกวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อมะเร็งชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและลดผลข้างเคียงในการรักษาโรคมะเร็ง

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X