ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรังไข่, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รังไข่, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

การรักษามะเร็งรังไข่

Treating Ovarian Cancer

หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งรังไข่ ทีมดูแลมะเร็งจะหารือเกี่ยวกับทางเลือกการรักษาของคุณ กับคุณ สิ่งสำคัญคือคุณต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับตัวเลือกแต่ละข้อของคุณ ชั่งน้ำหนักประโยชน์ของตัวเลือกการรักษาแต่ละแบบเทียบกับความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

ประเภทของการรักษาเฉพาะที่ที่ใช้สำหรับมะเร็งรังไข่ ได้แก่:

1.การผ่าตัด Surgery for Ovarian Cancer

เป็นวิธีการรักษาหลักสำหรับมะเร็งรังไข่ส่วนใหญ่ จำนวนการผ่าตัดที่คุณได้รับขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งแพร่กระจายไปไกลแค่ไหนและสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วย สำหรับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีเนื้องอกบางประเภทและเป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรก อาจสามารถรักษาโรคได้โดยไม่ต้องตัดรังไข่และมดลูกออก

2.การบำบัดด้วยรังสี Radiation Therapy for Ovarian Cancer

ใช้รังสีเอกซ์หรืออนุภาคพลังงานสูงเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง การเอ็กซเรย์เหล่านี้อาจทำได้ในขั้นตอนที่คล้ายกับการเอ็กซเรย์ปกติ เคมีบำบัดเชิงรุกมักจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ดังนั้นการฉายรังสีจึงไม่ค่อยใช้เป็นวิธีการรักษาหลักสำหรับมะเร็งรังไข่ อย่างไรก็ตาม อาจมีประโยชน์ในการรักษาบริเวณที่มะเร็งแพร่กระจาย ไม่ว่าจะใกล้กับเนื้องอกหลักหรือในอวัยวะที่ห่างไกล เช่น สมอง หรือไขสันหลัง

CHG Cancer Center, การรักษา, การรักษามะเร็ง, การแพทย์, ความเป็นเลิศ, คีโม, จุฬารัตน์, จุฬารัตน์ 3, ชีวารักษ์, มะเร็ง, มะเร็งรักษาได้, มะเร็งรังไข่, มะเร็งรู้เร็วรักษาได้, มะเร็งเจอเร็วรักษาหายขาด, รพ, รักษา, รักษาโรคมะเร็ง, รังไข่, รู้เร็วตรงจุดรักษาได้ทันที, รู้เร็วรักษาได้, ศูนย์ความเป็นเลิศ, ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, ศูนย์ชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์, ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ CHG Cancer Center, เคมีบำบัด, โรคมะเร็ง, โรงพยาบาล, โรงพยาบาล จุฬารัตน์3

ยาที่ใช้รักษามะเร็งรังไข่ถือเป็นการรักษาแบบเป็นระบบเนื่องจากสามารถเข้าถึงเซลล์มะเร็งได้เกือบทุกที่ในร่างกาย สามารถให้ทางปากหรือใส่เข้าไปในกระแสเลือดโดยตรง

อาจใช้ยารักษาประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งรังไข่ ได้แก่:

3.เคมีบำบัด  Chemotherapy for Ovarian Cancer

คือการใช้ยาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง โดยส่วนใหญ่เคมีบำบัด คือการรักษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งหมายความว่ายาจะเข้าสู่กระแสเลือดและเข้าถึงได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย เคมีบำบัดมีประโยชน์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งจำนวนเล็กน้อยที่อาจยังคงอยู่รอบๆ หลังการผ่าตัด สำหรับมะเร็งที่มีการแพร่กระจาย (แพร่กระจาย) หรือทำให้เนื้องอกมีขนาดเล็กลงเพื่อทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้น โดยส่วนใหญ่เคมีบำบัด จะใช้ยาที่ฉีดเข้าเส้นเลือด (IV) หรือให้ทางปาก ในบางกรณี เคมีบำบัดอาจฉีดผ่านสายสวน (ท่อบาง) เข้าไปในช่องท้องโดยตรง สิ่งนี้เรียกว่าเคมีบำบัดในช่องท้อง (IP)

4.ฮอร์โมนบำบัดสำหรับมะเร็งรังไข่  Hormone Therapy for Ovarian Cancer

การบำบัดด้วยฮอร์โมนคือการใช้ฮอร์โมนหรือยาที่ขัดขวางฮอร์โมนเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง การบำบัดแบบเป็นระบบประเภทนี้ไม่ค่อยใช้ในการรักษามะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว แต่มักใช้เพื่อรักษาเนื้องอกในรังไข่ stromal

5.การบำบัดด้วยยาแบบกำหนดเป้าหมายสำหรับมะเร็งรังไข่  Targeted Drug Therapy for Ovarian Cancer

การบำบัดแบบกำหนดเป้าหมายคือการรักษามะเร็งประเภทหนึ่งที่ใช้ยาเพื่อโจมตีส่วนต่างๆ ของเซลล์มะเร็งที่ทำให้เซลล์มะเร็งแตกต่างจากเซลล์ปกติที่มีสุขภาพดี การบำบัดแบบกำหนดเป้าหมายแต่ละประเภททำงานแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดจะเปลี่ยนวิธีที่เซลล์มะเร็งเติบโต แบ่งตัว ซ่อมแซมตัวเอง หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเซลล์อื่นๆ

6.ภูมิคุ้มกันบำบัด สำหรับมะเร็งรังไข่ Immunotherapy for Ovarian Cancer

การบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันคือการใช้ยาเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของบุคคลให้รับรู้และทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันคือความสามารถในการป้องกันตัวเองจากการโจมตีเซลล์ปกติในร่างกาย ในการดำเนินการนี้ ระบบจะใช้ “จุดตรวจ” ซึ่งเป็นโปรตีนในเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ต้องเปิด (หรือปิด) เพื่อเริ่มการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน บางครั้งเซลล์มะเร็งใช้จุดตรวจเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีโดยระบบภูมิคุ้มกัน แต่ยาที่มุ่งเป้าไปที่จุดตรวจเหล่านี้สามารถใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งรังไข่บางคนได้

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X