ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

โรคมะเร็ง, มะเร็งเต้านม, ผ่าตัดแบบสงวนเต้า, ผ่าตัดมะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านม คืออะไร


มะเร็งเต้านมเกิดจากเซลล์ของเต้านมที่เติบโตอย่างผิดปกติ ส่วนใหญ่เกิดจากเซลล์ในท่อน้ำนม หรือเซลล์บางส่วนของต่อมน้ำนมแบ่งตัวผิดปกติ กลายเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเจริญเติบโตเดินไปตามท่อน้ำเหลืองในเต้านม และต่อมน้ำเหลืองบริเวณรักแร้ แล้วกระจายไปยังอวัยวะที่ไกลออกไป เช่น กระดูก ปอด สมอง ตับ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ โรคมะเร็งเต้านมพบได้ตั้งแต่วัยสาวโดยพบมากในผู้หญิงอายุ 40-60 ปี

มะเร็งเต้านมหมายถึง เนื้องอกมะเร็งที่เกิดการแบ่งตัวอย่างผิดปกติบริเวณของเซลล์เต้านมในตำแหน่งหนึ่ง เมื่อเวลาผ่านไปเซลล์มะเร็งจะเริ่มกินเนื้อเยื้อเต้านมปกติข้างเคียง และกระจายไปบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ช่วยกรองสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย เมื่อมะเร็งกระจายไปบริเวณต่อมน้ำเหลือง เซลล์มะเร็งจะสามารถแพร่กระจายไปได้ในทุกส่วนของร่างกาย ฉะนั้น ระยะของมะเร็งจึงขึ้นกับการกระจายของโรคร่วมด้วย

พบว่ามีเพียง 5-10% ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเท่านั้นที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากบิดามารดา ในขณะที่ 85-90% เกิดจากพันธุกรรมที่เปลี่ยนไปจากอายุที่มากขึ้น ซึ่งเราสามารถทำให้สุขภาพดีได้โดยการ รับประทานอาหารที่สมดุล ควบคุมน้ำหนัก หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและสูบบุหรี่ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ผ่าตัดมะเร็ง, มะเร็งเต้านม, ผ่าตัดแบบสงวนเต้า, ผ่าตัดมะเร็งเต้านม
อาการของมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมสามารถแสดงอาการได้หลากหลาย ตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลยแต่ตรวจพบความผิดปกติจากการเอกซเรย์เต้านม หรือคลำพบก้อนที่เต้านม ไปจนถึงมีความเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่เต้านม ซึ่งหากคุณมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ ควรมาพบแพทย์

•. คลำพบก้อนที่เต้านม หรือรักแร้

•. เจ็บเต้านม

•. มีน้ำไหลออกมาจากหัวนม

•. เจ็บที่หัวนม มีหัวนมบุ๋ม หรือผิวหนังที่หัวนมหนาขึ้น

•. การบวมของเต้านมบางส่วนหรือทั้งหมด

•. ผิวหนังที่เต้านมเปลี่ยนแปลงไปเป็นผิวเปลือกส้ม บวมแดง หรือมีแผลและรอยบุ๋มที่ผิวหนังเต้านม

เพื่อความปลอดภัย ผู้หญิงควรคลำเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน หากคุณมีอาการผิดปกติ หรือพบความเปลี่ยนแปลงของเต้านม แนะนำให้พบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาในทันที นอกจากนี้ ผู้หญิงที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram and Ultrasound) เป็นประจำทุกปี เพื่อหาความผิดปกติของเต้านม หากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมตั้งแต่เนิ่นๆ (ระยะเริ่มต้น) และได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะมีโอกาสหายขาดค่อนข้างสูง

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เริ่มตรวจตั้งแต่อายุ 20 ปีเป็นต้นไป โดยตรวจทุกเดือน

การตรวจเต้านม คัดกรองโรคมะเร็งเต้านม รักษาได้ด้วยวิธีใดบ้าง

1. การผ่าตัด โดยทั่วไปการผ่าตัดมะเร็งเต้านมจะหมายถึงการผ่าตัดอวัยวะ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนเต้านมและ ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

2. เคมีบำบัด

3. ฉายรังสี

4. ยาต้านฮอร์โมน

5. ยามุ่งเป้า (ยาที่ออกฤทธิ์จำเพาะต่อเซลล์มะเร็งโดยตรง)

การผ่าตัดมะเร็งเต้านม

การผ่าตัดเป็นหนึ่งในวิธีการรักษามะเร็งเต้านม

1. การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด เป็นการผ่าตัดเนื้อเต้านมทั้งหมด ผิวหนังหัวนมและลานนมออกทั้งหมด โอกาสในการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งน้อย

2. การผ่าตัดแบบสงวนเต้านมเป็นผ่าตัดก้อนและเนื้อดีรอบก้อนบางส่วนออกโดยยังคงรูปทรงของเต้านมไว้

ข้อดี คือยังมีเนื้อนมที่มีลักษณะใกล้เคียงเดิม  แผลผ่าตัดเล็กกว่าการตัดทั้งเต้า ทำให้การฟื้นตัวเร็วกว่า ผลการรักษา และโอกาสหายขาดเทียบเท่ากับการผ่าตัดเต้านมทั้งหมดโดยหลังการผ่าตัดผู้ป่วยทุกรายจำเป็นต้องได้รับการฉายแสงที่เต้านมที่เหลือ

3. การผ่าตัดแบบเสริมเต้าในคราวเดียว เป็นการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดและสร้างเต้านมใหม่ โดยย้ายกล้ามเนื้อ และชั้นไขมันที่หลังหรือหน้าท้องมาแทนเต้านมเดิม หรือการเสริมด้วยซิลิโคน

ข้อดี โอกาสในการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งน้อยเนื่องจากตัดเต้านมออกทั้งหมด และได้เสริมเต้านมในคราวเดียวกัน แต่จะใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดนาน และอาจมีภาวะแทรกซ้อนเช่นแผลติดเชื้อที่บริเวณเต้านมหรือบริเวณที่ย้ายเนื้อเยื่อมา

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X