ศูนย์มะเร็งชีวารักษ์ | CHG Cancer Center

การรักษาโรคมะเร็งมีการรักษาแบบใดบ้าง

การรักษาโรคมะเร็ง ทีมแพทย์จะใช้ระยะของโรคมะเร็งมนการทำนายโอกาสที่จะลับมาเป็นซ้ำ โอกาสในการรักษาให้หายขาด และใช้ในการพิจารณาวางแผนในการรักษาโรค การเรียกระยะของโรคมะเร็ง เปรียบเสมือนการสื่อสารด้วยภาษาจีน ญี่ปุ่น ไทย ที่ต่างคนก็ต่างคุยไม่รู้เรื่องจึงต้องมีภาษากลางในการสื่อสารนั่นก็คือภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ป่วยและทีมแพทย์เข้าใจในการรักษาโรคมะเร็งในทิศทางเดียวกัน

การรักษามะเร็งแบบเฉพาะที่

1. การผ่าตัด เพื่อตัดก้อนมะเร็ง 2. การฉายรังสี ใช้รังสีเข้าไปเผาที่ก้อนมะเร็ง เพื่อทำลายก้อนมะเร็ง 3. การจี้ การเผาก้อนมะเร็งขนาดเล็กด้วย ความเย็น ความร้อน หรือกระแสไฟฟ้า 4. TACE การใช้สายสวนเข้าไปที่หลอดเลือดใหญ่เพื่อไปอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง และฉีดยาเคมีบำบัดไปที่ก้อนมะเร็งโดยตรง

การรักษาแบบทั่วทั้งร่างกาย

1. ยาเคมีบำบัด ตัวยามุ่งไปทำลายเซลล์มะเร็งแบบไม่เจาะจง ทำลายทั้งเซลล์ดีและเซลล์มะเร็ง 2. ยามะเร็งมุ่งเป้า ตัวยามุ่งไปทำลายเซลล์มะเร็งแบบเจาะจง ตรวจเจอยีนกลายพันธุ์ตัวใดจะใช้ยาที่เจาะจงกับยี่นกลายพันธุ์นั้นๆ ทำให้อาการข้างเคียงที่เกิดจากยาเกิดขึ้นได้น้อยกว่ายาเคมีบำบัด 3. ยาภูมิคุ้มกันบำบัด

ยาภูมิคุ้มกันบำบัดยาที่ทำให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ไปทำลายเซลล์มะเร็ง

 

สอบถามและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ 0638166058

สอบถามข้อมูลการรักษา

เพิ่มเพื่อน

แชร์บทความ
thTH
X